Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
  • Strona:
  • 1
  • 2

TEMAT:

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/02 11:59 #135542

Ręce opadają gdy okazuje się, że tak ważne sprawy jak opieka medyczna są lekceważone w naszym mieście. Informacja o zmianach przychodni, która przyjmuje w godzinach nocnych i święta powinna być rozprzestrzeniania masowo np. za pomocą stron www, bilbordów miejskich, mediów tymczasem u nas cisza. W nocy czy w święta nie szukamy przecież poradni bo boli nas gardło lub mamy kaszel, tylko robimy to wtedy kiedy naprawdę jest coś nie tak. Tymczasem poprzez ignorancję moglibyśmy szukać w ciemno poradni, która będzie otwarta i nas przyjmie. Na szczęście o zmianach dowiedział się Łukasz Osóbka i poprosił Dziennik Zachodni o rozprzestrzenienie tej informacji na stronie bytom.naszemiasto.pl, tymczasem wspólnie zaczęliśmy rozprzestrzeniać info na pewnym portalu społecznościowym. O zmianach dowiedzieliśmy się 30 i 30 informacja o nich poszła w świat. Tymczasem udało nam się sporządzić wniosek do prezydenta o wyjaśnienie sytuacji i przesłać go drogą elektroniczną 31, w poniedziałek złożymy go kancelarii aby mieć pewność, że dotarł i uzyskamy odpowiedź. Natomiast informacja na stronach Urzędu pojawiła się dzisiaj zaraz po informacji na temat kwest, wyniku hokejowym, apelu o nie korzystanie z aut i innych informacji o wadze życia i zdrowia.
bytom.naszemiasto.pl/artykul/2050284,opi...ada-zmiany,id,t.html
Tak więc można stwierdzić, że po naszej interwencji ktoś wreszcie w magistracie poszedł po rozum do głowy i postanowił poinformować mieszkańców.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/02 16:09 #135556

Poinformowanie o takich zmianach jest psim obowiązkiem Narodowego Funduszu Zdrowia, któremu płacimy co miesiąc spore pieniądze m.in. za to, aby zapewnił nam nocną i świąteczną opiekę ambulatoryjną. Jeżeli taka informacja pojawia się na stronie Urzędu Miejskiego - to tylko grzecznościowo. Firma motoryzacyjna powiadamia wszystkich swoich klientów, jeżeli jakiś diler traci jego autoryzację. NFZ jako monopolista ma to w 4 literach. Tak więc pretensje - do Grzesia Nowaka i jego urzędników.

PS Złośliwie dodam, że jak widać, aby być aktywistą RAŚ-u nie trzeba za dużo myśleć.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/02 16:23 #135558

.

PS Złośliwie dodam, że jak widać, aby być aktywistą RAŚ-u nie trzeba za dużo myśleć.


Masz bardzo stare informacje i nie aktualne :)

"Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty - w tym w szczególności sprawy ochrony zdrowia (art.7, ust.1, pkt.5 ustawy).
Gmina oprócz zadań własnych realizuje także zadania zlecone.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (Dz.U.01.121.1315), wydanym na podstawie art.55a, ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.97.28.153 z późn. zm.) do zadań gminy należy zabezpieczenie dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i ginekologii oraz stomatologii zgodnie z minimalnym planem zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. "

Złośliwie dodam, że wytłuściłem Ci żebyś nie musiał za dużo szukać i myśleć :)

Polecam też zapoznanie się z samym wnioskiem :) tam też nie co jest wytłumaczone :)
www.bas.bytom.pl/wp-content/uploads/2013...-Prezydent-Bytom.pdf

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/02 17:01 #135560

To tutaj musimy zacząć myśleć - nad niespójnością przepisów.

Art. 68 pkt. 2 Konstytucji RP - łamany zapisami ustawy. Bo jeżeli "Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej" - to dlaczego ustawa odbiera ten dostęp obywatelom, którym sytuacja materialna nie pozwala na opłacanie składek NZF (np. trwale bezrobotni). Konstytucję mamy wciąż jak za PRL-u: jak nową, bo mało używaną.

Jeżeli "do zadań gminy należy zabezpieczenie dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i ginekologii oraz stomatologii zgodnie z minimalnym planem zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej" - to czy należy postawić pod sąd Koja i Ciesiółkę za prywatyzację ZLS. Bo gdyby - teoretyczna sytuacja - sprywatyzowanym NZOZ odechciało się ubiegać o kontrakty z NFZ i postawiły na prywatne (płatne gotówką usługi) - to co?

Jeżeli gmina ma zabezpieczać te świadczenia, to czy może to robić sama, a potem sądzić się z NFZ-em o zwrot pieniędzy? Na przykład za plomby światłoutwardzalne, jakie wykonają gminne placówki w zębach obywateli gminy? Bo zgodnie z cytowaną ustawą gmina ma zapewniać dostępność i ustalać jego minimalny plan. Nie musi tutaj kierować się ustaleniami NFZ, który refunduje np. plomby chemoutwardzalne.

I tak dalej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/02 18:17 #135568

Zabezpieczyć dostępność do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej...a poinformowanie o tym to chyba dwie różne sprawy.Ja nie szukałbym takiej informacji na stronie urzędu miejskiego ale w pierwszej dostępnej przychodni :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/02 20:04 #135573

Jeżeli "do zadań gminy należy zabezpieczenie dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i ginekologii oraz stomatologii zgodnie z minimalnym planem zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej" - to czy należy postawić pod sąd Koja i Ciesiółkę za prywatyzację ZLS. Bo gdyby - teoretyczna sytuacja - sprywatyzowanym NZOZ odechciało się ubiegać o kontrakty z NFZ i postawiły na prywatne (płatne gotówką usługi) - to co?


To nic- taka sytuacja się nie zdarzy, bo podmioty prywatne są kosmicznie pazerne na kasę, a zwłaszcza na taką, która nie wymaga specjalnego wysiłku. Na otrzymanie takiego zlecenia chętnych nigdy nie zabraknie, w końcu każdy prywaciarz pieniądze lubi.

Jeżeli gmina ma zabezpieczać te świadczenia, to czy może to robić sama, a potem sądzić się z NFZ-em o zwrot pieniędzy? Na przykład za plomby światłoutwardzalne, jakie wykonają gminne placówki w zębach obywateli gminy? Bo zgodnie z cytowaną ustawą gmina ma zapewniać dostępność i ustalać jego minimalny plan. Nie musi tutaj kierować się ustaleniami NFZ, który refunduje np. plomby chemoutwardzalne.


Nie do końca to prawda- bo wytyczne NFZ mówią o tym co to jest "minimalny plan". Gmina po prostu w myśl ustawy ma przeprowadzić postępowanie i wyłonić organizacje, które się tym zajmą. Może to być miejski ZOZ, może to być Piotrek-Med, zależy kto wygra. Nie ma co szukać tutaj dziury w całym, w przypadkach wybitnie trudnych są przecież otwarte całodobowo szpitale...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/02 21:00 #135576

Opieka medyczna w niedzielę i swięta to przede wszystkim pediatria.
Dawidowi należą się podziękowania za znalezienie i opublikowanie tej informacji. Osobiście nie interesuje mnie, kto powinien poinformować mnie o zmianach: gmina czy NFZ. "Ktoś" powinien jednak zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Bo nawet krótka notatka UM:
Od WCZORAJ nastąpiła zmiana (...) umowa podpisana 31LISTOPADA - to kpina z bytomian ... (załącznik dołączony przez Dawida - um.jpg)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/02 21:10 #135578

Opieka medyczna w niedzielę i swięta to przede wszystkim pediatria.

Nie tak do końca masz rację.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/03 15:41 #135598

Nie jestem entuzjastą obecnej ekipy, ale po raz pierwszy od bardzo dawna wypada mi się zgodzić z płk Kilgore :) Za późną informację o zmianach w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej odpowiada tylko i wyłącznie NFZ. Pewnie dlatego, że w swoim stylu decyzję podjął w ostatniej chwili. Jeszcze w czwartek wieczorem oficjalna strona NFZ w Katowcach, zakładka "gdzie się leczyć" nie informowała o zmianie. Bytomskie NZOZy też nie były o zmianie poinformowane (przecież NFZ ma maile do wszystkich świadczenodawców!). Chyba jako pierwszy napisał o tym facebookowy profil HaloBytom w czwartek wieczorem, a w piątek rano informacja pojawiła się na stronach UM.
Powoływanie się na zadania gminy okreśłone w akcie prawnym z 2001 roku (to były jeszcze czasy kas chorych!) dowodzi niekompetencji prawnej. Jak dla mnie aktualne przepisy - Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowią:

Art. 7. 1. Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy;
2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych;
3) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami;
4) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
2. Do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 tej ustawy.
3. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonych w przepisach o pomocy społecznej.
4. Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 i 3.
Art. 8. Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych;
3) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu;
4) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia;
5) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.

Tyle i tylko tyle :))

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/03 19:26 #135606

HaloBytom udostępnił nasz komunikat :) jak wejdziesz na niego to są w rogach loga "Bytomianie" zresztą ten sam co załączyłem :)
Więc niestety byliśmy pierwsi, zresztą zacytuje ich wiadomość:
"Lubisz to · 30 października
HaloBytom! Ogłoszenia parafialne! Info od Bytomianie dla mieszkańców Bytomia! Przekazujcie dalej! "


Jest jeszcze zasada domniemania kompetencji gminy zawarta w konstytucji.
""Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/03 21:57 #135617

Jest jeszcze zasada domniemania kompetencji gminy zawarta w konstytucji.
""Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”"


Litości! Ustawa jasno stanowi co jest zadaniem gminy i powiatu - patrz mój poprzedni post, co tu domniemywać.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/04 15:41 #135645

Jest jeszcze zasada domniemania kompetencji gminy zawarta w konstytucji.
""Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”"


Konstytucja to ustawa zasadnicza, można rzec nadrzędna, a przez to dość ogólnikowa. Jednak ustawy niższego rzędu muszą być z nią zgodne.

Art 163 przytoczony przez mnie,który jest pierwszym odnośnie samorządu terytorialnego właśnie mówi o zasadzie domniemania kompetencji. Jest to zasada mówiąca o tym, że jeśli dane zadanie nie jest określone w ustawie np o samorządzie gminnym, powiatowym lub jakakolwiek inna ustawa tego nie określa oraz nie jest ono przypisane do innego organu to znaczy, że leży to w obowiązku gminy.
Więc jeśli fragment ustawy, który przytoczyłeś nie określa, że jest to zadanie gminy oraz żaden inny akt prawa nie określa tego to znaczy to tyle, że jest to w obowiązku gminy.
Pozwolę sobie przytoczyć część konstytucji aby rozwiać wątpliwości.

Rozdział VII
SAMORZĄD TERYTORIALNY

Art. 163.

Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Art. 164.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.
Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.
Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
Art. 165.

Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.
Art. 166.

Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.
Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych.
Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają sądy administracyjne.


Więc najprościej jak się da :) Jeśli nie wiadomo kto ma to zrobić lub po prostu nie określono tego, to znaczy to , że ma to zrobić gmina :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/04 15:50 #135646

Jest jeszcze zasada domniemania kompetencji gminy zawarta w konstytucji.
""Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”"


Litości! Ustawa jasno stanowi co jest zadaniem gminy i powiatu - patrz mój poprzedni post, co tu domniemywać.Konstytucja to ustawa zasadnicza, można rzec nadrzędna, a przez to dość ogólnikowa. Jednak ustawy niższego rzędu muszą być z nią zgodne.

Art 163 przytoczony przez mnie,który jest pierwszym odnośnie samorządu terytorialnego właśnie mówi o zasadzie domniemania kompetencji. Jest to zasada mówiąca o tym, że jeśli dane zadanie nie jest określone w ustawie np o samorządzie gminnym, powiatowym lub jakakolwiek inna ustawa tego nie określa oraz nie jest ono przypisane do innego organu to znaczy, że leży to w obowiązku gminy.
Więc jeśli fragment ustawy, który przytoczyłeś nie określa, że jest to zadanie gminy oraz żaden inny akt prawa nie określa tego to znaczy to tyle, że jest to w obowiązku gminy.
Pozwolę sobie przytoczyć część konstytucji aby rozwiać wątpliwości.
Rozdział VII
SAMORZĄD TERYTORIALNY

Art. 163.

Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Art. 164.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.
Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.
Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
Art. 165.

Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.
Art. 166.

Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.
Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych.
Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają sądy administracyjne.

Więc najprościej jak się da :) Jeśli nie wiadomo kto ma to zrobić lub po prostu nie określono tego, to znaczy to , że ma to zrobić gmina :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/04 20:40 #135664

Niektórym to naprawdę się nudzi.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przychodnie w nocy i święta 2013/11/06 07:45 #135711

Najwyraźniej bardziej niż UM bo oni chyba nie mają czasu skoro znowu nam udało się napisać wcześniej o nowych zakupach UM. Problem tylko w tym, że my za to nie bierzemy pieniędzy, a oni tak i to z naszych podatków. Boję się tylko kiedy wyszłaby ta sprawa gdyby nie wpis na naszej stronie www i fb oraz powiadomienie mediów przedwczoraj… Dzień później czyli wczoraj pojawiło się info na stronie www. Dodatkowo mocno zastanawiający jest brak informacji na BIP-ie, który mnie osobiście martwi. Sam do zakupu nic nie mam, choć uważam, że są bardziej bezawaryjne auta, które finalnie wyjdą o wiele taniej, a przy tym są bardziej komfortowe ale przeraża mnie to, że zakup był zrobiony po cichu…

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Strona:
  • 1
  • 2
Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone