Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT:

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/04/28 20:18 #20126

Na 24.04.2008r był wyznaczony termi do przetargu na sprzedaż dwóch budynków na przeciw stacji paliw "JET", obok budynku, którym gospodaruje 'Opal'.
Oferta jendak nie znikła ze strony UM>

Prezydent Bytomia
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 87.


Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: działki nr 732/49, 752/45, 754/48, 755/51, 788/43 o łącznej powierzchni 8334 m2, (obręb Dąbrowa), zapisane w księdze wieczystej KA1Y/00039648/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów (obciążeń). Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana
- budynkiem pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, wolno stojącym, wykonanym w technologii uprzemysłowionej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 806 m2. Kubatura 11120 m3. Budynek w stanie surowym otwartym, bez instalacji, w słabym stanie technicznym;
- budynkiem użytkowym o kubaturze 4650 m3, w złym stanie technicznym;
- budynkiem użytkowym o kubaturze 1980 m3, w złym stanie technicznym;
Nieruchomość usytuowana przy drodze utwardzonej, posiada dogodny dojazd do centrum miasta oraz tras wylotowych. Dostępne media: elektryczność, woda, kanalizacja, gaz
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) każda zmiana sposobu zagospodarowania polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy. Warunkiem wydania takiej decyzji, konieczne jest spełnienie wymagań, wynikających z art. 61 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu i intensywności wykorzystania terenu, ustalonych na podstawie analizy zabudowy istniejącej, przeprowadzonej w tzw. obszarze analizowanym wyznaczonym wokół działki.

Termin zagospodarowania – termin zakończenia budowy i zagospodarowania nieruchomości ustala się na 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży.
Zagospodarowanie nieruchomości mogące wpływać na środowisko naturalne należy uzgodnić z Wydziałem Ekologii tut. Urzędu.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 280 000 zł
Minimalne postąpienie wynosi 12 800 zł.

Wadium w wysokości 128 000 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN Bank S.A. Oddział Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 26 maja 2008r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
- oryginał dowodu wpłaty wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.


Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2008 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 313a.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).


Informacji udziela:
Wydział Obrotu Nieruchomościami - pok. 324, tel. (032) 283 63 24 i pok. 313a, tel. (032) 283 63 48

Specjalnie zamieściłem to w całości, żeby w razie potrzeby można do tego wrócić:)

www.bytom.pl/b/informator/przeta ... 260308.doc
link

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/04/28 22:51 #20131

Pokaźna działka w atrakcyjnym miejscu. Cena też jest interesująca. Ciekawe ilu chętnych się na nią znajdzie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/04/30 08:19 #20170

Mieszkańcy Miechowic boją się, że stary pawilon zagraża bezpieczeństwu dzieci
Kiedyś był tu pawilon meblowy, ale dzisiaj przy ulicy Frenzla stoi rudera. Budynek jest pusty i zniszczony. Nie ma nawet frontowej ściany.

Obiekt i teren, na którym stoi, jest prywatny. Należy do mieszkańca Sosnowca.

- Budynek jest w coraz gorszym stanie. Jeszcze niedawno były tu okna, teraz nie ma nic. A przecież przed laty był tu fajny sklep. Robiło się zakupy, a teraz z miesiąca na miesiąc rudera wygląda coraz gorzej - mówi Maria Zięba, mieszkanka Miechowic. - Ktoś powinien się tym zająć. Można przecież ten budynek rozebrać albo jakoś lepiej zabezpieczyć. Tak, żeby nikt do środka nie mógł wejść, bo teraz nie ma z tym problemu. Tu niedaleko jest przecież szkoła podstawowa. Jeszcze się coś komuś stanie. Tu bawią się dzieci - dodaje.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, więc powodów do rozebrania go póki co nie ma. - Żelbetonowa konstrukcja jest stabilna - mówi Elżbieta Kwiecińska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Bytomiu. - Właściciel miał zmienić budynek w biurowiec. Ale nic się tam nie dzieje, dlatego regularnie wysyłamy do niego pisma, a on co jakiś czas uzupełnia zabezpieczenia. Ale pamiętamy o tym, że niedaleko jest szkoła, a wiadomo, co dzieciom może przyjść do głowy - dodaje.

Sprawą zajął się też Michał Napierała, bytomski radny z Platformy Obywatelskiej. - Jest kupiec, który chętnie zainwestuje w ten budynek. Ma w planach wyremontowanie go i zrobienie tam biurowca. Wiem, że chce zagospodarować też teren wokół i za budynkiem. Ma pomysł na to miejsce - mówi Napierała. Ale i tu jest problem. - Obecny właściciel chce za teren z budynkiem 800 tys. zł, a to bardzo dużo - przyznaje radny. Nie udało nam się porozmawiać z właścicielem obiektu - nie odbiera telefonów.

(ka) - POLSKA Dziennik Zachodni


To straszydło stoi prz głównej drodze DK-94, dziwne, ze to dopiero teraz ktoś to dostrzegł. Pochwała się należy radnemu Napierale :yeah:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/05/28 14:17 #20798

Ostatecznie na 30 maja wyznaczono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 87.
Zobaczymy czy znajdą się chętni ;)
Obiekty i działka połozone są komfortowo pomiędzy obwodnicą, DK 11 oraz autostradą A-1. Nawet nie drogo :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/07/29 09:25 #21658

 • neit
 • neit Avatar
 • Gość
 • Gość
Wystawiono na sprzedaż kamienicę na Krakowskiej.
www.bytom.pl/pl/9/1197386436/1204207303/39

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/07/29 18:03 #21666

Na sprzedaż też jest kamienica przy ul. Jainty 28 na rogu z ul. Kwietniewskiego. Świetna lokalizacja - jedną ścianą przylega do planowanego biurowca, a naprzeciw będzie galeria Agora. Ten kto ją kupi i zrobi tam biura może nieźle zarobić... Cena: 175 000 zł.

Nieopodal do kupienia jest też kamienica przy ul. Piekarskiej 5. Z zewnątrz wygląda niezbyt zachęcająco, ale lokalizację ma wspaniałą. Poza tym jest spora - stoi na działce o powierzchni 1149,11 m2. Cena: 395.000 zł.

www.bytom.pl/pl/9/1197143418/1197143631/67

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/07/29 18:09 #21667

 • mk1992
 • mk1992 Avatar
 • Gość
 • Gość

Nieopodal do kupienia jest też kamienica przy ul. Piekarskiej 5. Z zewnątrz wygląda niezbyt zachęcająco, ale lokalizację ma wspaniałą. Poza tym jest spora - stoi na działce o powierzchni 1149,11 m2. Cena: 395.000 zł.


Czy chodzi o kamienice z charakterystycznym "daszkiem" na chodniku?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/07/29 18:24 #21668

Czy chodzi o kamienice z charakterystycznym "daszkiem" na chodniku?

Jeśli chodzi o drewniane rusztowanie chroniące przechodniów przed odpadającymi fragmentami elewacji, to pewnie myślimy o tej samej kamienicy. Są tam zniszczone balkony, z których skradziono balustrady i miejsce po świętej figurce na środku ściany frontowej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/07/29 19:28 #21670

 • mk1992
 • mk1992 Avatar
 • Gość
 • Gość
Dokładnie tak. Już od kilku miesięcy irytował mnie stan tej kamienicy tymbardziej, że stoi ona w sąsiedztwie z galerią handlową Agora, która niedługo zacznie istnieć. Jestem zadowolony ze sprzedaży tego obiektu.

Mam jeszcze pytanko, co z kamienicą w której znajdowało się niegdyś kino Bałtyk? Również jest w pobliżu Agory a jej stan jest poprostu katastrofalny. Nie wspominając o "daszkach", które zajmują sporą część chodnika...

Pozdrawiam!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/07/29 19:51 #21671

Jestem zadowolony ze sprzedaży tego obiektu.

Nie mów "hop" zanim nie przeskoczysz. Ta kamienica nie została jeszcze sprzedana, a zaledwie wystawiona na przetarg. Czy ktoś ją kupi, to się jeszcze okaże.

Mam jeszcze pytanko, co z kamienicą w której znajdowało się niegdyś kino Bałtyk? Również jest w pobliżu Agory a jej stan jest poprostu katastrofalny. Nie wspominając o "daszkach", które zajmują sporą część chodnika...

Została sprzedana jakiś rok temu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/07/29 19:57 #21672

Jak dzisiaj trafię w totka to może coś kupię.
Rys

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/07/29 20:19 #21675

Jak dzisiaj trafię w totka to może coś kupię.

Jak trafisz, to nie tylko kupisz - starczy Ci nawet na gruntowny remont obu kamienic :P .

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/07/29 20:35 #21676

Mam jeszcze pytanRównież jest w pobliżu Agory a jej stan jest poprostu katastrofalny. Nie wspko, co z kamienicą w której znajdowało się niegdyś kino Bałtyk? ominając o "daszkach", które zajmują sporą część chodnika...

W twj chwili trwają w tej dużej kamienicy jakieś prace. Miałem ochotę tam wejść, klucze do bramki powierzone sa sklepowi z wykładzinami po sasiedzku. Robotnicy, którzy tam przychodzą ztych kluczy korzystają. Na temat zakresu robót nic na razie nie wiem, ale się postaram dowiedzieć. :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/08/04 17:32 #21781

W serwisie OtoDom pojawiły się dwie oferty dotyczące sprzedaży całych familoków w Bobrku:

cena: 750 000 PLN
lokalizacja: Bytom, Bobrek
powierzchnia:1 890 m2
powierzchnia działki: 1847 m2
nr w biurze: 20/06/1d
cena za m2: 397 PLN
rodzaj zabudowy: wolnostojący
stopień ukończenia: do remontu
rok budowy: 1908
typ domu: mieszkalny
typ dachu: skośny
ilość kondygnacji: 1 piętro
poddasze: użytkowe
media: prad, gaz, telefon, kanalizacja

Opis
OFERTA DLA INWESTORA!!!
36 mieszkań własnościowych w 3 budynkach nadających się do kapitalnego remontu.
Do sprzedaży 3 budynki mieszkalne wielorodzinne, dwukondygnacyjne, z użytkowym
poddaszem kazdy o powierzchni calkowiej 630 m2 (użytkowej 367 m2). Budynki położone
są na działkach o powierzchni 563, 603 oraz 681 m2. Budynki z przeznaczeniem do
kapitalnego remontu/odbudowy.
Oferta dostępna od zaraz!!! Serdecznie zapraszamy!!!

Agent prowadzący ofertę: Marek Pieczka 798 144 051
Numer oferty w biurze: 20/06/1d

www.otodom.pl/index.php?mod=show&insId=1007330

cena:750 000 PLN
lokalizacja: Bytom, Bobrek
powierzchnia: 1099 m2
nr w biurze: 27A1167
cena za m2: 682 PLN

Opis
Trzy niezależne budynki z 1908r. na osiedlu po starej kopalni Bytom-Bobrek. Pełna
własność hipoteczna, odrębne KW. Budynki mieszkalne, woelorodzinne, dwukondygnacyjne
z użytkowym poddaszem, podpiwniczone, murowane z cegły, stropy ceramiczne, dachy z
więźbą drewnianą. Na każdej kondygnacji po cztery mieszkania. Obecnie stan do
kapitalnego remontu, odbudowy. Cena sprzedaży: 750 000zł Unidom 32/7821375/6
www.unidom.nieruchomosci.pl


Numer oferty w biurze: 27A1167

www.otodom.pl/index.php?mod=show&insId=1191293


Gdyby za tą dzielnicę porządnie wzięliby się inwestorzy i zróżnicowano by bardziej jej strukturę społeczną poprzez zasiedlenie wyremontowanych budynków zamożniejszymi rodzinami, to byłaby to jedna z najładniejszych dzielnic Bytomia. Bobrek ma niesamowity urok i mam nadzieję, że kiedyś doczekam się zmiany wizerunku tego miejsca.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości zabudowane na sprzedaż 2008/08/04 21:06 #21783

 • neit
 • neit Avatar
 • Gość
 • Gość
Wg mnie dla Bobrka nie ma już nadziei. Skumulowana została tam bytomska patologia i w zasadzie nawet lepiej jak są w jednym miejscu niż w Śródmieściu. Jak dla mnie to mogą sobie tam robić co chcą - rozbierać resztki huty i wszystko w koło - nawet mocowania własnego domu. Niestety wyeliminować się tego nie da, może następne pokolenie choć tu ważniejsze od wyremontowanych budynków są miejsca pracy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost
Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone