Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT:

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/08/03 23:55 #21761

BSRK sprzedaje tereny po kopalni Miechowice

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. umieściła w "Rzeczpospolitej" z 7 lipca ogłoszenie ws. sprzedaży 26,6 ha terenów po zlikwidowanej KWK Miechowice w Bytomiu.

Sprzedaż, w drodze przyjęcia oferty, dotyczy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 266 323 m2 wraz z prawami własności do posadowionych na tych nieruchomościach budynków.

Łączna cena sprzedaży tych nieruchomości wynosi 9,6 mln zł netto.

Likwidację kopalni Miechowice, której historia sięga roku 1902, rozpoczęto w 1997 r.

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o., która zajmuje się zagospodarowywaniem i sprzedażą terenów po zlikwidowanych kopalniach, posiada także inne nieruchomości pokopalniane w Bytomiu, Zabrzu, Piekarach Śląskich czy Wojkowicach.

100-procentowym udziałowcem BSRK Sp. z o.o. jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/08/04 09:09 #21765

 • neit
 • neit Avatar
 • Gość
 • Gość
Kompania węglowa też ma co nieco do sprzedania w Bytomiu. Na części terenów pojawiły się niedawno nawet tabliczki informujące o możliwości nabycia.
Miechowice Stolarzowicka:
nieruchomosci.kwsa.pl/index.php? ... 0ddd3ce937
Wrocławska:
nieruchomosci.kwsa.pl/index.php? ... 0ddd3ce937
Dolnośląska:
nieruchomosci.kwsa.pl/index.php? ... 0ddd3ce937
Dzierżonia:
nieruchomosci.kwsa.pl/index.php? ... 0ddd3ce937
Racjonalizatorów:
nieruchomosci.kwsa.pl/index.php? ... 0ddd3ce937
Konstytucji:
nieruchomosci.kwsa.pl/index.php? ... 0ddd3ce937

Te są już sprzedane. Bukowa:
nieruchomosci.kwsa.pl/index.php? ... 0ddd3ce937
Francuska:
nieruchomosci.kwsa.pl/index.php? ... 0ddd3ce937
Chorzowska:
nieruchomosci.kwsa.pl/index.php? ... 0ddd3ce937

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/08/04 11:08 #21768

kto kupił tą ostatnią działkę?
Gdy patrzę w twe oczy, zmęczone jak moje
To kocham to miasto, zmęczone jak ja

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/08/04 16:40 #21778

Obiekt na Francuskiej po supersamie, którym dysponował społem-znajomy został kupionu przez Kwapisza, który ma piekarnię na ul. Dalekiej. Ponoć budynek przejdzie gruntowny remont i zostanie zaadoptowany na piekarnię. Ntomiast góra na lokal gastronomiczny. Natomiast sklep na Rozbarku ma nowego właściciela. Jki będzie dalszy jego los zobaczymy. :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/08/04 21:09 #21785

 • neit
 • neit Avatar
 • Gość
 • Gość
Kwapisz rewelacyjnie przystosował kamienicę na Reptowskiej pod pub/bar/kawiarnię Stara Piekarnia. Ogródek letni jest rewelacyjny - kto nie był niech koniecznie się wybierze. Marzą mi się takie ogródki w Śródmieściu :zawstydzony2:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/09/10 20:10 #22351

Ze stronu UM Prezydent Bytomia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich.Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: działka nr 2357/188 o powierzchni 2485 m2 (użytki B i R-IVb), zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00008688/5 oraz działka nr 2359/188 o powierzchni 167 m2 (użytek B), zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00003094/9.
Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Działy III i IV przedmiotowych ksiąg wolne są od wpisów (obciążeń).
Łączna powierzchnia działek wynosi 2652 m2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Bytom.
Działki nr 2357/188 i 2359/188 są przedmiotem umowy użyczenia zawartej na czas nie oznaczony.
Dla przedmiotowego terenu brak opinii sieciowych.


Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona bezpośrednio przy ul. Strzelców Bytomskich oraz w sąsiedztwie ogródków działkowych i obiektów handlowo-usługowych. Obecnie zagospodarowana jako parking przez właściciela nieruchomości przyległej. Skomunikowanie terenu wyłącznie poprzez istniejący zjazd. Teren nieznacznie odległy od centrum Bytomia, jednak z dobrą komunikacją, zarówno w stronę Katowic, jak i Tarnowskich Gór. Infrastruktura techniczna - sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazociągowa niskiego ciśnienia, elektroenergetyczna nN, teletechniczna TP S.A. oraz Netia S.A. - znajduje się w rejonie ul. Strzelców Bytomskich. Nieruchomość położona na terenie górniczym (III kategoria).

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek R-IVb, konieczne będzie zawarcie warunkowej umowy sprzedaży, w związku z przysługującym Agencji Nieruchomości Rolnych - prawem pierwokupu (zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz. U. Nr 64, poz. 592).

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Teren położony na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia „ReRoŚ”, w kwartale 161aK o symbolach: K3, R8, BO.
Podstawowe przeznaczenie w/w kwartału: K - tereny obsługi urządzeń komunikacji (w tym: niepubliczne drogi dojazdowe, parkingi, place dostawcze, garaże, wydzielone tereny chodników, promenad i ścieżek rowerowych oraz funkcje pokrewne - stacje benzynowe, naprawcze warsztaty samochodowe i stacje obsługi).
Kwartał 161a zgodnie ze szczegółowymi warunkami zagospodarowania terenu, zawartymi w planie, przeznacza się na cele związane z obsługą urządzeń komunikacji i ustala się na jego terenie lokalizację następujących funkcji w zakresie usług komunikacji: salony samochodowe, stacje paliw, warsztaty naprawcze, funkcje o charakterze komercyjnym, w tym usługi handlu i usługi pobytu czasowego. Ponadto ustala się lokalizację funkcji w zakresie publicznej komunikacji miejskiej – stacje przesiadkowe (samochód - tramwaj, autobus).
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad i warunków zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia „ReRoŚ”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270 000 zł

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/09/17 22:34 #22442

Prezydent Bytomia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bytomiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: działka nr 71 o powierzchni 484 m2 (użytek B), zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00004634/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. W dziale III ww. księgi wpisane jest prawo użytkowania na rzecz Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu (prawo to zostanie wykreślone przy sprzedaży nieruchomości). Dział IV ww. księgi wolny od wpisów (obciążeń). Nieruchomość stanowi własność Gminy Bytom.


Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w centrum miasta, bezpośrednio przy ul. Piłsudskiego (u jej zbiegu z ul. Piekarską). Otoczenie
nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty handlowo - usługowe. Teren równy, obecnie niezagospodarowany. Infrastruktura techniczna wzdłuż ul. Piłsudskiego i ul. Piekarskiej (sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazociągowa niskiego ciśnienia, elektro-energetyczna nN i SN, teletechniczna TP S.A.) Wschodnią granicę na długości 12,74 m stanowi ściana budynku nr 33, na której znajdują się podpory. Nieruchomość położona na terenie górniczym II kategorii.
Szczegółowe opinie sieciowe z listopada 2007 r. dla przedmiotowego terenu są do wglądu w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, w pokoju nr 333.


Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia (ReRoŚ) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kwartale nr 42a MU. Tereny w tym kwartale przeznacza się na funkcje mieszkaniowo - usługowe. Nieruchomość znajduje się w strefie rewitalizacyjnej R1, w strefie ochrony lokalnej OL3, w strefie kształtowania wysokości zabudowy O5, w strefie dostępności komunikacyjnej K0 oraz w strefie nadzoru archeologicznego ”W2”.
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad i warunków zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia „ReRoŚ”.


Ciekawy jestem czy znajdzie się chętny na tę działkę? Położona jest w bardzo dobrym miejscu, choć ul. Piłsudskiego w tym rejonie wygląda niezaciekawie. Dobrze, że rusza w tym roku zamiejscowy odział krakowskiej wyższej szkoły aktorskiej ze specjalnością tańca :) W kolejnych budynkach mieści się Transckta i fryzjer.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75 000 zł

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/09/17 23:24 #22444

Świetna wiadomość. Od lat zastanawiam się, dlaczego te dziury nie są zabudowywane pomimo tak dobrego położenia. Ul. Piłsudskiego na tym odcinku jest akurat całkiem znośna. Mam nadzieję, że kupi ją jakiś poważny inwestor, a nie jakiś kolejny spekulant...

Ciekawe kiedy przyjdzie pora na działkę na rogu ul. Piłsudskiego i Piekarskiej, gdzie jest parking...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/11/11 17:41 #23583

Na ul.Chorzowskiej obok Tesco pojawiła się duża tablica z ogłoszeniem; "Teren inwestycyjny do sprzedania" Chodzi o działkę przy samej ulicy pomiędzy stacją paliw "Bliska" a Selgrosem. Ciekawe do koga ta duża działka należy i jka długo będzie czekać na kupca? Macie jakies info na ten temat? Jest tylko jeden mankament nad tą działką przechodzi linia wysokiego napięcia, ale myślę, że to nie jest jakąś wielka przeszkodą.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/11/11 18:23 #23584

Ta tablica stoi tam już chyba pół roku. Trudno powiedzieć, czy coś tam w końcu stanie, bo w okolicy Tesco działają już markety ze wszystkich branż. Jest budowlane Obi, elektroniczne Media Markt, wielobranżowe Tesco i Selgros. Przydałby może jakiś porządny salon meblowy jak np. Black Red White przy DTŚ-ce w Chorzowie. Inwestorów może zniechęcać fakt, iż Chorzowska w ciągu najbliższych lat może stracić na znaczeniu ze względu na planowaną budowę obwodnicy Chorzowa, która ma przerzucić ruch przez Żabie Doły do alei Jana Pawła II. Nie zdziwiłbym się, gdyby za kilka lat przy obwodnicy powstały jakieś markety, bo w końcu tuż za wiaduktem kolejowym będzie piekarski węzeł autostrady A1.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/11/18 13:04 #23680

Prezydent Bytomia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: działki gruntu nr 1762/165, 1709/165 i 1711/165 o łącznej powierzchni 4338m2 (obręb Stolarzowice), zapisane w księdze wieczystej KA1Y/00017298/0, prowa-dzonej są przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Działy III i IV księgi wolne są od wpisów (obciążeń). Nieruchomość stanowi własność Gminy Bytom.
Działki stanowią użytek gruntowy oznaczony symbolem: RIVa.
Nieruchomość znajduje się poza terenem górniczym.
Opinie sieciowe dla przedmiotowego terenu pochodzą z 2005 roku i są do wglądu w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 333.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 109 000 zł
http://sitplan.um.bytom.pl//index.php?IdMap=224

Bardzo fajna lokalizacja, obok lasu i nowo pobudowane domy, nawet dróżki polne, którymi można pospacerować. Chyba się szybko zbnajdą chętni na te działki :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/11/19 20:47 #23697

 • zulon
 • zulon Avatar
 • Gość
 • Gość
cena jest spoko ale ta lokalizacja jest niezbyt trafiona ze 200 m od pasa autostrady A1

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/11/19 21:37 #23698

cena jest spoko ale ta lokalizacja jest niezbyt trafiona ze 200 m od pasa autostrady A1

Tym lepiej. Będzie to atrakcyjna lokalizacja dla firm.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/11/21 23:13 #23722

 • zulon
 • zulon Avatar
 • Gość
 • Gość
Prezydent Bytomia
odwołuje

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej, wyznaczony na dzień 8 grudnia 2008 r. na godz. 1000, z powodu konieczności przeprowadzenia kontroli poprawności wyceny przedmiotowej nieruchomości.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nieruchomości niezabudowane na sprzedaż 2008/11/25 08:54 #23746

www.wnp.pl/wiadomosci/bytom-s...3_3_0_0_0.html
Bytom sprzedaje 30 ha po KWK Powstańców Śląskich
wnp.pl (Tomasz Cukiernik) - 24-11-2008 09:06
Prezydent Bytomia ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po zlikwidowanej kopalni Powstańców Śląskich w Bytomiu.
Łączna powierzchnia oferowanej nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym gmina Bytom, wynosi 297 996 m kw.

Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren po byłej kopalni węgla kamiennego Powstańców Śląskich został objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Bytomia na lata 2006-2020.

Przez nieruchomość przebiegają drogi wewnętrzne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14 mln zł netto.
www.bytom.pl/b/informator/przeta ... 241108.doc

Przetarg odbędzie się 30 stycznia 2009 r.
__________________

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost
Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone