Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT:

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2013/10/21 09:56 #134965

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

2013-10-21 bbm

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomskie Centrum Tańca i Choreografii

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) przeprowadzono konsultacje społeczne nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomskie Centrum Tańca i Choreografii.

Zgodnie z § 1 uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr LXX/985/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informację o przeprowadzanych konsultacjach wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz zamieszczono na stronie internetowej Gminy Bytom.

Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom.

W wyznaczonym terminie do Wydziału Kultury i Sportu wpłynęły uwagi sygnowane przez środowisko związane z Śląskim Teatrem Tańca w sprawie nazwy nowej instytucji artystycznej w Bytomiu. Zdaniem autorów propozycja nazwy instytucji nie do końca oddaje charakter nowej placówki. Autorzy twierdzą, że zawarty w nazwie zwrot "choreografia" zarówno pod względem językowym, jak i merytorycznym jest niezasadne, ponieważ słowo "taniec" samo w sobie implikuje choreografię jako jedną z jego części składowych.

Zdaniem autorów opinii używanie w nazwie instytucji artystycznej słowa ?centrum? budzi skojarzenia z instytucjami zupełnie nie artystycznymi, kojarzy się ono automatycznie z "centrum kultury", które z samego założenia ma zupełnie inny rodzaj działalności niż teatry i nie jest jednostką artystyczną, a kulturalną. Centra kultury są jednoznacznie kojarzone z działalnością lokalną, natomiast nowa instytucja artystyczna w Bytomiu planowana jest jako jednostka działająca na poziomie ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

W opinii znalazł się również argument, że nazwa rozpoczynająca się od przymiotnika "Bytomski" jest niestety bardzo podobna (zarówno w skrócie, jak i w pełnej nazwie) do Bytomskiego Centrum Kultury, dlatego też może być dla potencjalnych odbiorców myląca.

Reasumując wszystkie uwagi autorzy opinii zaproponowali dla nowej instytucji tańca w Bytomiu nazwę Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.


W języku angielskim to będzie Git . Może Teatr Tańca Polonia. nowa nazwa teatru w skr. RRiTT ,RTTiR a może RTRiT , która pasuje na logo?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2013/10/21 12:05 #134972

Reasumując wszystkie uwagi autorzy opinii zaproponowali dla nowej instytucji tańca w Bytomiu nazwę Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Roßberg Tanz und Bewegungtheater
Dance and Movement Theater Rozbark
Taneční a pohybové divadlo Rozbark

Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem
Teatr Tańca i Ruchu Pasja
Teatr Tańca i Ruchu GCK w Żórawinie
Mały Teatr Tańca i Ruchu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2013/10/21 12:12 #134973

Wszystko co robią w sprawie Cechowni, przypomina bohatera na skuterze z tego filmiku


a może TTiRR .

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2013/10/21 21:21 #134997

Mamy już "Bobrek-Centrum", a w ramach niego "Ruch Bobrek" i "Ruch Centrum". Nie widzę przeszkód, żeby dołączyć do tej dwójki "Ruch Rozbark"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2013/10/21 22:40 #135002

Może:
Śląskie Laboratorium Tańca i Ruchu w Bytomiu.
Lub poprostu :
Śląskie Laboratorium Tańca. ( ŚLT).

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2013/10/22 00:53 #135006

Śląski Teatr i Laboratorium Tańca Współczesnego Technika Polska i będzie Git. na PWST-WTT Bytom pracujesz z tą techniką aż do dyplomu Jacek Łumiński jest jej twórcą, Łączy nas wszystkich "wspólny kręgosłup" świadomość gdzie jest centrum skąd ruch wypływa nie jesteśmy plagiatorami czy lizo dupami kłaniającymi się to czerwonym czy UE ludzie przyjeżdzają do nas żeby się jej uczyć.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2013/10/22 16:06 #135014

Łumiński już pokazał co potrafi. Temu Panu mam nadzieję Bytom podziękował już na stałe.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2013/10/22 17:53 #135017

Szeregowy np:

Łumiński już pokazał co potrafi. Temu Panu mam nadzieję Bytom podziękował już na stałe.


odp: Tak.
zwrotka od 1.00/1.25min w utworze i dalej 2.17/2.59 tylko się nie spinaj . Dziękować to możesz kresowiakom , którzy od kilkudziesięciu lat siedzą na garnuszku miasta . Ich sukcesy widać gołym okiem. Wystarczy , że przejdziesz się po mieście.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2013/12/19 23:43 #137747

Likwidator Adrian Lipiński W Planie Finansowym 2014r Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. koszty ogólne 1795 000,00.
Robi wrażenie jeżeli przeczytać statut nowej instytucji. Brak zapisu o zespole artystycznym ( tancerze na etacie) . W zlikwidowanym ŚTT było 9 etatów. dotacja wynosiła mniej niż 1 mln. ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2013/12/20 09:35 #137755

Gmina Bytom -rejestr instytucji kultury

Numer wpisu do rejestru 4.
Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów: 18 grudnia 2013 r.
Pełna nazwa instytucji wynikająca ze statutu : Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.
Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut : Brak.
Siedziba i adres instytucji kultury : 41-902 Bytom, ul. Dojazd 29
Oznaczenie organizatora instytucji kultury: Gmina Bytom
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury : Brak.

Akt o utworzeniu instytucji kultury : Uchwała Nr XXI/286/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z 28 października 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury : Uchwała Nr XXI/287/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z 28 października 2013 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2014/02/10 13:40 #140168

Gdyby ktoś chciał zostać tancerzem w BTTiRR to ino na stronach brytyjskich może się dowiedzieć , że jest audycja. Zrozumiałe to ma być Nosz teatr ino skład międzynarodowy...


Dancers required for audition in Poland:

Friday, 07 February 2014

Dance and Movement Theatre ROZBARK, which performs in Bytom, Poland, will be holding auditions for male and female dancers with a minimum of three years experience for its production of This is not a love song, choreographed by Uri Ivgi and Johan Greben.

The audition will take place on March 8 and 9, 2014, from 10am at the Dance and Movement Theatre ROZBARK, 29 Dojazd Street, 41 – 902 Bytom, Poland (telephone + 48 32 281 82 53). Candidates should possess strong technical and performance skills and a broad experience including contemporary dance, ballet, floorwork, partnering and strong stamina.

To apply, please send an application that includes: Full name, address, CV, portrait photograph, movement photograph, and video material. Completed application forms should be sent to a.wroblowska@teatrrozbark.pl

Deadline: February 28, 2014.


www.dancing-times.co.uk/dance-today-news/item/1429

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2014/02/12 11:11 #140264

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark zmieni swoją siedzibę choć nie zmieni się miejsce.
Teraz będzie się mieścił przy ul. Wojciecha Kilara.
dzienniki.slask.eu/WDU_S/2014/874/akt.pdf

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2014/02/12 19:21 #140291

Z tym PRem to bym był ostrożny - nie wiem czy w ogóle ktoś zauważył, że ruszyła strona TTiRR

www.teatrrozbark.pl

Pierwszy spektakl - "C Z T E R D Z I E S C I" już 7 marca o 19.00
kolejny spektakl - "PRZYGODY KAJA I GERDY" 9 marca o 11.00

niestyty jeszcze pod starym adresem :P


Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark ...Teraz będzie się mieścił przy ul. Wojciecha Kilara.

A dlaczego nie Czesława Niemena, Władysława Szpilmana, Witolda Lutosławskiego a zwłaszcza Witolda Grucy?
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2014/02/12 19:51 #140292

Z tym PRem to bym był ostrożny - nie wiem czy w ogóle ktoś zauważył, że ruszyła strona TTiRR


Świetna ta strona! :D Chyba jednak ruszyła, ale nieoficjalnie, bo wygląda, jakby kazano 3-letniemu dziecku coś tam wklepywać :D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 2014/02/12 22:01 #140293

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark ...Teraz będzie się mieścił przy ul. Wojciecha Kilara.

A dlaczego nie Czesława Niemena, Władysława Szpilmana, Witolda Lutosławskiego a zwłaszcza Witolda Grucy?

Pewniedla tego,że Kilar żył i tworzył na Śląsku.A poza tym miał największy dorobek w śród tych wymienionych.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost
Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone