Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
  • Strona:
  • 1

TEMAT:

Nowy prezes BPK stracił mandat radnego 2016/02/20 14:17 #164604

Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał postanowienie o wygaśnięciu mandatu Zenona Przywary w piekarskiej Radzie Miejskiej. Ten od niedawna jest prezesem Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.


W 2008 roku Zenon Przywra, dotąd naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej UM, zastąpił Jolantę Gottwald na stanowisku zastępcy prezydenta Piekar Śląskich. Tę funkcję piastował do 2014 roku, gdy po wyborach samorządowych nastąpiła zmiana władz.

Przywara wystartował wówczas w wyborach do Rady Miejskiej i uzyskał mandat radnego. Jednak z funkcji wiceprezydenta został odwołany dopiero 10 grudnia 2014 r., a stosunek pracy z Urzędem Miasta Piekary Śląskie został rozwiązany 13 lutego następnego roku.

Zgodnie z przepisami nie można łączyć mandatu radnego z pracą w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat. Zenon Przywara powinien w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów złożyć wniosek o urlop bezpłatny. Tego nie uczynił, dlatego jego mandat powinien zostać wygaszony.

Zenon Przywara tłumaczył, że w listopadzie 2014 r. ze względu na zły stan zdrowia nie był w stanie złożyć wniosku o urlop i był przekonany, że zwolnienie lekarskie przerywa termin wystąpienia o urlop. Piekarska Rada Miejska niemal jednogłośnie odrzuciła uchwałę o wygaśnięciu mandatu Przywary i w lutym 2015 r. złożył on ślubowanie.

Radnym nie był długo, gdyż w czerwcu 2015 r. Komisarz Wyborczy w Katowicach postanowił o wygaśnięciu jego mandatu. Teraz tę decyzję podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny, co prawdopodobnie zakończy spór o członkostwo Zenona Przywary w piekarskiej Radzie Miejskiej.

W styczniu tego roku Zenon Przywara zastąpił Dawida Ziębę na stanowisku prezesa Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Były wiceprezydent Piekar Śląskich zarządza teraz najważniejszą spółką naszego miasta. Nim to się stało, pełnił obowiązki dyrektora ds. finansów i organizacji w szpitalu przy ul. Żeromskiego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowy prezes BPK stracił mandat radnego 2016/02/20 14:34 #164605

Szkoda, że Bartyla nie szuka fachowców w Bytomiu. W 2012 roku krytykował za to poprzednie władze a teraz robi to samo. Do kierownictwa PUP też ściągnął babkę z Radzionkowa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowy prezes BPK stracił mandat radnego 2016/02/20 18:00 #164606

I to nie byle jaką babkę - to, zdaje się, żona burmistrza Radzionkowa ;)

Śląskie samorządy to swojego rodzaju spółdzielnia. Miasta są tak blisko siebie, że władze mogą świadczyć wzajemne usługi na swoją rzecz. Przyjęcie do pracy rodziny, czy znajomego w swojej gminie to nepotyzm, ale poproszenie o to kolegi tuż za miedzą, to już nie problem. Przykładów nie trzeba długo szukać.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Nowy prezes BPK stracił mandat radnego 2016/02/25 17:44 #164678

Z facebook'a byłego radnego:
Informacja dla zainteresowanych spółką miejską BPK sp. z o.o.
W ostatnim czasie nastąpiły dawno oczekiwane, dynamiczne zmiany w w/w spółce, polegające na pierwotnie przetasowaniach kadrowych, a finalnie od bieżącego poniedziałku w wyniku decyzji Rady Nadzorczej spółki zmniejszenie ilości członków zarządu z trzech do dwóch osób, jak to było w 2012 roku zapowiadane, planowane i zrealizowane, do czasu... .
Przedstawiciele grupy społecznej znanej Wam między innymi z jesiennej konferencji prasowej w sprawie BPK sp. z o.o. w osobach: Prezes Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej Pan Marek Stalmach, radny Bytomia Pan Michał Bieda oraz moja skromna osoba informowali o ewidentnych, zaistniałych nieprawidłowościach
władze miejskie oraz lokalne media, z jak widać na bazie obecnych zmian organizacyjnych w BPK sp. z o.o. pozytywnym odbiorem.
Czas pokaże jaki był bilans działań ,,biznesowych" poprzedniego Prezesa Zarządu BPK sp. z o.o. Pana Zięby, a na dzień dzisiejszy informujemy Was, że na naszym zdaniem wygórowaną cenę wod.-kan.dla mieszkańców Bytomia oraz fakt odwołania Pana Zięby mają naszym zdaniem wpływ poniżej zestawione wątpliwości i nieprawidłowości:
Niektóre wątpliwości i nieprawidłowości w sprawie BPK
1.W 2014 roku w wywiadzie przed wyborami samorządowymi Prezes Zięba zapowiedział, że nie będzie podwyżek, a na początku 2015 r.podwyższył ceny dostawy wody od lutego 2015 aż o 7%, co nie ma pokrycia we wzroście cen dostawcy wody tj. GPW. Porównanie przychodów i kosztów za 6 m-cy 2015 r. i rok 2014, 2013 potwierdziło, iż podwyżka
cen była nieuzasadniona, gdyż wystąpiła w kolejnym okresie nadwyżka przychodów nad kosztami w składnikach wod-kan., co może sugerować, że
zastosowano tzw. subsydiowanie skrośne czyli nadwyżkę w jednym składniku równoważono stratą w innym naruszając jednocześnie przepisy ustawy o zaopatrzeniu w wodę.
2.Czy zgodnie z prawem Pan Prezes Zięba pobierał wynagrodzenie po okresie, w którym BPK miał realizować zadanie budowy stadionu przy ul. Olimpijskiej (formalnie od 18 sierpnia 2015r.).Czy nie zachodzą przesłanki do zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy?
3.Kto pokryje stratę na "bieżącym utrzymaniu" ujęcia w Tarnowskich Górach, która za rok 2015 ( wg posiadanych danych z interpelacji) wynosiła ok 800 tyś. zł., co daje miesięcznie ok. 65.000 zł. Czy nie zapłacą za to mieszkańcy Bytomia w rozliczeniu za 2015 r. i latach następnych?
4.Nasuwa się pytanie skąd BPK wzięło 40 mln zł na zakup ujęcia w Tarnowskich Górach oraz w pierwszym przetargu na dwie działki przy ul. Magdaleny w Bytomiu (takie przedsięwzięcie nie jest związane z działalnością Spółki czyli dostawą usług wod-kan.)? Dodatkowo trzeba zadać sobie pytanie jakie było źródło finansowania
tych zakupów - ujęcia wody za 18,5 mln zł i hałdy na Magdalenie? Do jakiego segmentu rozliczenia wyniku finansowego są zaliczane koszty kredytów z nimi związanych?
Jak firma, która ma wyniki ujemne lub bliskie zera jest w stanie sfinansować tak pokaźne wydatki na niezwiązane z istotą działalności firmy inwestycje?
5.Czy nie zapłacono za ujęcie wody w Tarnowskich Górach znacznie więcej niż poprzedni właściciel proponował innym podmiotom ?
6.Bezsensowne wydają się plany połączenia ujęcia w Tarnowskich Górach z Bytomiem, świadczy o braku wiedzy i kompetencji. Publicznie uzasadniana jest zasadność zakupu ujęcia wody w Tarnowskich Górach za pomocą biznes - planów niemających pokrycia w rzeczywistości stąd też nie są realizowanych.
7.Zapytać należy jak BPK i Gmina zamierza w przyszłości systemowo prowadzić rozliczenia dotyczące pokrycia straty związanej z wodami opadowymi i roztopowymi w Bytomiu. Dotychczasowy sposób rozliczeń prowadzi naszym zdaniem do tego, iż nadwyżka na działalności wod- kan. jest "łączona" z ujemnym wynikiem na tzw. deszczówce i wtedy może
występować tzw. subsydiowanie skrośne?
8.Dlaczego w tak małym stopniu już kolejny rok realizowany jest plan remontów w BPK, których koszty są zresztą elementem kalkulacji wnioskowanych taryf? Co z nie wykorzystanymi środkami z planów remontów poszczególnych lat, których koszty zostały ujęte we wnioskach taryfowych?
9.Jak zagospodarowano dodatkowe 5 mln euro z pieniędzy Unijnych (napisano o tym w Życiu Bytomskim w dniu 02.04.2012 r.)?
10.Jakie były źródła powstania w BPK kapitału zapasowego i rezerwowego ?
11.Kto finalnie i w jakiej wysokości poniósł koszty konferencji WATEC Izrael 2015 i Lizbona 2014 ? Czy wszystkie procedury z tym związane były zgodne z prawem?
12.W jakim trybie BPK nabyło samochody osobowe, ciężarowe, specjalistyczne? Czy na zakup w/w sprzętu były ogłoszone przetargi?
13.Czy zostały przeprowadzone przetargi na wszystkie prace związane z tzw. wieżą ciśnień ( począwszy od prac projektowych, a kończąc na wykonawstwie)?
14.W jakim trybie zostały wyłonione i zatrudnione firmy:
- do obsługi prawnej,
- informatycznej. Ile wcześniej kosztowała ta usługa wykonywana
bezpośrednio przez pracowników BPK?
- BHP?
Ile BPK płaci tym firmom miesięcznie?
15.Co jeszcze może zaobserwować przeciętny mieszkaniec Bytomia?
- trwa remont lokalu obok wejścia do siedziby BPK, który od zawsze był wynajmowany na usługi gastronomiczne. W związku z pojawiającymi się różnymi pogłoskami chcielibyśmy się dowiedzieć:
- jaka kwota została już wydana na remont lokalu i ile docelowo będzie kosztował remont ?
- czy na remont lokalu był przeprowadzony przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prace nie były dzielone na etapy?
- jaką wysokość czynszu ma zamiar uzyskać BPK od przyszłego najemcy, czy przygotowano w tej sprawie stosowną symulację?
- czy jest ktoś zainteresowany wynajmem tego lokalu?
- w jakim trybie zostanie wyłoniony nowy najemca?
- czy była złożona do BPK oferta na wynajem lokalu w stanie pierwotnym tj. w okresie wypowiedzenia umowy poprzedniemu najemcy?
- po ilu latach zwróci się w czynszu przeprowadzany remont lokalu?
16.W dniu 14.01.2015 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła na ręce Przewodniczącego Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych Rady
Miejskiej wniosek o ponowne zweryfikowanie zasadności kosztów związanych ze świadczeniem usług przyjętych w taryfie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiącej załącznik do Uchwały nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Do 25 lutego 2015 miała być odpowiedź BPK do komisji komunalnej w sprawie wniosku jw. o cofnięcie podwyżki, niestety nie doczekano się odpowiedzi. Prezes BPK zamiast przesłać odpowiedź na urzędowy adres komisji przekazał ją do rąk własnych Przewodniczącemu Komisji poza Urzędem Miejskim w październiku 2015 r. czyli nie do tych rąk , do
których został zobowiązany udzielić odpowiedzi. I tak zresztą przesłane odpowiedzi na pytania były powierzchowne, wymijające, ogólnikowe i w większości już odnosiły się do nieaktualnych danych. W międzyczasie bowiem pojawiły się nowe wątpliwości oraz sugestie nieprawidłowości w działaniach BPK .
17.Na kilkakrotnie składane interpelacje radnych w sprawie BPK (z 20.02.2015 PR 003.58.2015, z 20.02.2015 PR 003.059.2015; z 21.04.2015 PR 003.112.2015; z 15.10.2015 PR 003.279.2015) nie otrzymano dotąd bezpośrednich, wyczerpujących i kompletnych odpowiedzi.
18.Sposób funkcjonowania Pana Zięby, byłego Prezesa BPK sp. z o.o. bywał bezpośrednim powodem, w sposób świadomy lub też bezwiedny antagonizmów niektórych środowisk lokalnych w Bytomiu... .
W związku z powyższymi wątpliwościami, na które mamy nadzieję uzyskać wiarygodne odpowiedzi, wraz z wprowadzeniem korekt, w działalności firmy pozostaje nam życzyć nowemu zarządowi owocnej, i korzystnej tak dla mieszkańców, jak i dla spółki działalności, bardziej transparentnej i zgodnej z profilem działalności, dla której spółka została powołana do życia. Jednocześnie oczekujemy powrotu do taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do poprzedniego poziomu tj. 13.80 zł. brutto, o co wnioskowaliśmy wcześniej.
Przypominamy, że w ogólnopolskim rankingu dostawców-odbiorców wod-kan dla miast powyżej 100 000 mieszkańców zajmujemy nadal ,,niechlubne" 2 miejsce pod względem poziomu opłaty, co ze względu na powszechnie znaną niezbyt wysoką ,,zamożność" mieszkańców Bytomia nie powinno mieć miejsca, z powodów innych, niż uzasadnione kosztami ponoszonymi przez dostawcę.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Strona:
  • 1
Moderatorzy: Robert CzykielGhost
Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone