Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT:

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2015/02/25 13:06 #156490

Fotka z okładki Oberschlesien im Bild, 1925, nr 7:jako przykład ówczesnych public relations.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2018/05/03 21:05 #178765

Nazwa Bytomia pochodząca rzekomo od powtarzanych słów "był tu" jest najprawdopodobniej jedynie urobioną legendą. Poszlaki wskazują na starożytne pochodzenie nazwy i jej związek z górnictwem lub kowalstwem, podobnie jak słowo "bić" (kuć).
Już proto-Słowiański Lud (Luwijczycy) zajmujący się górnictwem i kowalstwem stworzyli nazwę Bitynia, a na Egipskich terenach delty Nilu okupowanych przez proto-Keltyckich Iakšas (Hyksos) powstała przemysłowa, hutnicza miejscowość Per-Atum (Pithom). Wielu słów Ludu (Luwijczyków), n.p. lud, zamazać, wyżymać, portki, piana, siedzieć, pić… używamy do dziś w niezmienionej od 4 000 lat formie.

Podobnie Myšno (Miśnia) czy Myszków mają swe odpowiedniki w starożytnej Mysii i Moesii (Mezji).

Od zamierzchłej starożytności osady Bytom i Rosperk (Rozbark) stanowiły ważny przemysłowy przystanek na skrzyżowaniu północnej, t.j. Scytyjskiej części Jedwabnego Szlaku i Jantarowego Szlaku łączącego Bałtyk z Egiptem. Skrzyżowanie odpowiada dzisiejszym ulicom Siemianowicka-Krakowska (Jedwabny Szlak) i Witczaka-Chorzowska (Jantarowy Szlak).

Już w VII wieku n.e. Bytom i Rosperk wchodziły w skład pierwszego Słowiańskiego państwa, t.zw. Unii Samona, następnie w skład Księstwa Wielkomorawskiego by w końcu wejść w skład powstałego w X w. n.e. Państwa Polskiego.
W X w. n.e. bandy Waregów Sveinalda Ingvarssona (t.zw. Światosława I-go), które prócz przyczółka w Kijowie założyły przyczółek Perejasławiec w delcie Dunaju, z którego odbywały łupieżcze wyprawy do Carogrodu (Pera, Byzantion, Konstantinoupolis) ściągały okup z podbijanych wzdłuż Dunaju ziem. Bandy skandynawskich Androfagów czasami wspomagane przez posiłki wschodniosyberyjskich Turków-Pieczyngów docierały wzdłuż Dunaju i przez Morawy aż do Rosperku i Bytomia, skąd jeszcze w latach 965-984 ściągały okup w postaci Rosperskiego srebra i koni. Ślady o tym można odnaleźć w t.zw. Kronice Nestora, czy Powieści Minionych Lat.

Re:
"1041 Jescho - rycerz, legendarny kasztelan Bytomia z nadania księcia Kazimierza Odnowiciela (imię mogło również brzmieć: Gesco, Jesco, Jasca, Jeszko i jest prawdopodobnie zdrobnieniem od Jana - Jasio)
104X Janko z Saksonii - starszy gwarek, legendarny założyciel przedmieścia Rozbark"

Proszę o podanie źródeł !!!

Chrześcijańskie imię Jan-Jasio używane było przez chłopstwo i dopiero 200 lat później stało się powszechne.
Forma starożytnej nazwy rodowej w zrekonstruowanej pierwotnej pisowni to Iakša (इक्ष्वाकु, Јакшa, Jaksza, Jaksa, Jaxa…) zachowała się jako nazwisko Jaksa, Jakszyc stosowane głównie przez gałąź Gryfitów (Świebodziców) i.t.p. oraz jako nazwa rodowa rycerskiej gałęzi Serbskiej Jakšići (Јакшићи).
sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BA...88%D0%B8%D1%9B%D0%B8
en.wikipedia.org/wiki/Jak%C5%A1i%C4%87_noble_family

Nazwa zapisywana była zazwyczaj przez germański kler pismem łacińskim, co rezultowało licznymi zniekształceniami: Jesco, Jasca, Jazko, Jeszko, Jazco, Jaczo i.t.p. ("grody książęce" zapisano n.p. jako "civitas shingense" i nie rozumiejąc co oznacza "książęce" uźywano "shingense" jako nazwy dla ziem Polski).

Sam Iakša z Miechowa, znany również jako Iakša z Kopnika (Kopanicy, czyli okolic Kopnika w nieco szerszym znaczeniu) bił swe monety z Rosperskiego (Rozbarskiego) srebra i posiadał własne dobra również w Lędzinach. Jego najbliższa rodzina posiadała też dobra koło Sosnowca i zamek w Toszku.

Legendarny kasztelan Bytomskiego grodu, który wówczas mieścił się jeszcze na Wzgórzu św. Małgorzaty, to najwyraźniej jeden z członków rodu Swarożyców Jakszyców Gryfitów, czyli wojowniczej kasty rodu Swarożyców Jakszyców Sperunów (Spyrów, Pernušów, znanych w Azji, czy Raśnie/Etrurii też jako Surya/Suren i Tarhun/Tarchon), z których wywodzi się również Dynastia Piastów. Niecałe 100 lat później, jeszcze przed przeniesieniem Grodu Bytomskiego w obecne miejsce, t.j. bliżej Rosperku, w Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 roku Rosperk (Rozbark) opisywany jest jako wieś i kopalnie srebra położone za Bytomiem w stronę Siewierza.
pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speye...12697&oldid=49812675
pl.wikipedia.org/wiki/Pernus

Spyrowie zamieszkiwali Rosperk (Rozbark) na Vysperii (Śląsku) już od conajmniej połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e.
Prócz grodów, wsi i majątków w Vysperii, t.j. Białej Chorwacji, czy na Śląsku, posiadali również grody, wsie, kopalnie i majątki w Esperii, n.p. w Białej Serbii (t.zw. "Saksonii" i "Turyngii"), t.j. Pěrno (Pirnę) i Spirę (Spier).
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirna...7217&oldid=786025745
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Esper...3815&oldid=830741027

Majątki Spyrów w Hercynii (n.p. w górach "Harzu"), Spyrgowie ("Alamannii"), Boio-Arii ("Bawarii") czy Vindelicji ("Austrii") zostały zajęte przez germańską okupację do końca VIII w. n.e. a miejscowa Keltycko-Słowiańska oraz pra-Słowiańska (Veneti) ludność została zniewolona a następnie zgermanizowana.
pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speye...12697&oldid=49812675
www.tracesofevil.com/1999/12/the-bavarian-troy.html
en.wikipedia.org/wiki/Eneti
pl.wikipedia.org/wiki/Wenetowie
en.wikipedia.org/wiki/Vindelici
pl.wikipedia.org/wiki/Bavaria_Slavica

Przybyli ze Skandynawii Sasi w podanym w przytoczonej legendzie okresie dopiero podbijali i zajmowali Białą Serbię zwaną dopiero później "Saksonią". W tym okresie "Saksonią" zwano jeszcze zajęte wcześniej przez Androfagów (Sasów) Pomorze Zachodnie, zwane dziś "Dolną Saksonią" i jak wiadomo nie ma tam rozwiniętego górnictwa. Gwarek Janko przybył więc najwyraźniej z kopalń Spyrów w okolicy Pěrno (Pirny) do działających na Rosperku (Rozbarku) już od conajmniej półtora tysiąca lat kopalń (współcześnie zwanych "biedaszyby") by je na wzór Biało Serbski (Aryjski, Bojski, Kunoński…) modernizować.
Jeżeli przybyły z Białej Serbii (obecnie zwanej "Saksonią") gwarek rzeczywiście miał na imię Jan to znaczy, że był jednym z pierwszych, nielicznych jeszcze baptyzowanych Serbów lub Venetów. Na pewno nie założył on Rosperku (Rozbarku), lecz najprawdopodobniej rozbudował szyby i zmodernizował metody wydobycia. Gwarek nie mógł być też saskim Hansem, ponieważ Sasi stronili i stronią od ciężkiej pracy, wykorzystując w tym celu podbite narody. Sasi sami nie posiadali też wystarczających umiejętności i doświadczenia górniczego oraz w innych dziedzinach cywilizacji - w tym celu nawet św. Bonifacy chronił mieszkających aż po Ren Słowian, by ci nauczali dzikich wojowniczych nachodźców ze Skandynawii n.p. jak budować młyny, pasieki i.t.p. Założone przez Wynfrytha alias Bonifacego biskupstwo w Moguncji przejęło nawet zmodyfikowane elementy godła Swarożyców Jakszyców Sperunów (Spyrów) Kołodziejów - sześcioszprychowe koło Peruna - jako godło biskupstwa i wielu miejscowości okupowanej Esperii (gł. dzisiejszych "Niemiec").
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarma...3295&oldid=831578535
pl.wikipedia.org/wiki/Bojowie
pl.wikipedia.org/wiki/Kotynowie
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Derva...4373&oldid=830608443
pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Dzier%C5%BCon
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wheel...9899&oldid=718080511

O kulcie Peruna świadczą jeszcze Wzgórze Peruna na Lędzińskich dobrach Iakšy z Miechowa, nazwa miejscowości Bieruń, czy podbytomski święty gaj - Dąbrówka Wielka. Poprawna pierwotna nazwa samego Rosperku (Rozbarku) jak i ostatni człon dynastycznej nazwy Spyrów, przodków Piastów, między VI i VIII w. n.e. zwanych przez Słowian Zachodnich również Sperunami i Pernušami. Na jednej z pierwszych Polskich monet - denarze Princes Polonie Bolesława Chrobrego, jak i w herbie jednego z grodów Spyrów - Oławy - widnieje jeszcze rodowy biały Spir (Pernuš, Kur, Kokot, Gallus…) tej starożytnej dynastii znanej na całym świecie jako Słoneczna Dynastia, zastąpiony dopiero później białym orłem. Również Kopnickie monety Iakšy z Miechowa bite były z Rosperskiego srebra w mennicy Pero Vłasta na Ołbinie. Ołbiński tympanon Iakšy posłużył jako pierwowzór dla tympanonu Polskiego kościoła św. Jacka Odrowąża ufundowanego przez Spyrów na okupowanym przez Niemców Rosperku.
Kościół wybudowano 100 lat po odcięciu Rosperku przez Niemców od żródeł pitnej wody, w trakcie anty-Słowiańskiej kampanii znanej jako "Kulturkampf".
pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Denar...28940&oldid=44128925

Nie wiadomo jednak, czy to już Kazimierz Odnowiciel powracając z Węgier przywiózł ze sobą świtę rycerzy Zych (Záh), czy owi rycerze (znani również z wielu legend o śpiących rycerzach) przybyli dopiero do walki z hordami Turko-Mongołów, czy jako orszak św. Kingi - wiadomo jednak, że Gryfici, a konkretnie Klemens z Ruszczy, do którego należało m.in. Zagórze koło Będzina i Klimontów (obecnie dzielnica Sosnowca) wraz z Zychami przekształcił drewniany gród w Będzinie w murowany zamek, a Zychowie założyli Zychcych (Żychcice) i Wojkowice - garnizony chroniące Bytom i Rosperskie (Rozbarskie) kopalnie zaraz po splądrowaniu ich przez hordy Turko-Mongolskie. W Turko-Mongolskich napadach ginęło ponad 70% mieszkańców Bytomia i Rosperku a ze zrabowanego na Rosperku srebra Mongołowie kazali sobie wybudować masywną tryskającą miodem, mlekiem, kumysem i.t.p. fontannę w Karakorum.
pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_I_Odnowiciel
en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ngke_Khan#/...orum_Silver_Tree.jpg
pl.wikipedia.org/wiki/Klemens_z_Ruszczy
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%...8718&oldid=756327977

Po Turko-Mongołach wkroczyli Niemcy - ich mordercza i rabunkowa działalność oraz zainstalowani przez nich klerycy, Żydzi i komuniści kształtują do dziś nasze środowisko i dokonują dzieła zniszczenia na naszej starożytnej Indo-Europejskiej kulturze.

Więcej informacji o Bytomiu i jego okolicach, o historii Polski i Słowian można uzyskać studiując poniższe strony oraz podane na nich odnośniki (t.zw. linki):

sbb-music.jimdo.com
niepoprawni.pl/blog/sbbwinteriapl/1289-o...-cywilizacji-piastow
www.dropbox.com/s/x9ijarfv1fq4m5o/Zend_A...schta_expli.pdf?dl=0

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2018/05/05 16:30 #178776

W tym spisie włodarzy dziwi mnie całkowity brak Książąt Bytomskich (choć sami byli zazwyczaj zakładnikami krzyżaków), wszak wydana jako zakładniczka (t.zw. "małżonka") germańskiemu uzurpatorowi na tronie Węgier Maria Bytomska była oficjalnie nawet Królową Węgier.
pl.wikipedia.org/wiki/Maria_bytomska

Z niesmakiem a nawet pogardą muszę potraktować ochoczość i sympatię z jaką mieszkańcy Bytomia odnoszą się do germańskich zaborców, którzy okupują to miasto już od XII wieku i prezentują nadzwyczaj szczegółowe dane o ich "burmistrzach" przemilczając jednocześnie jaki los spotkał rdzenną ludność - szczególnie brutalnie traktowaną w XIX i XX wieku !!!


Nieco na temat ostatnich "burmistrzów".

Marek Kińczyk
- zajmuje nieruchomości starego Rosperskiego (Rozbarskiego) rodu Tokarzy. Rodzina Tokarzy, jak i większość mieszkańców naszego miasta, została po wkroczeniu Armii Czerwonej wyrzucona z własnego domu.

Piotr Koj
- nie dość, że bezprawnie eksploatuje i handluje zrabowanymi prawowitym właścicielom nieruchomościami - to jeszcze za przysłowiową złotówkę założył terrorystyczną "firmę" ZBM trudniącą się tą działalnością. Okradane i wywłaszczane ofiary są mordowane, kaleczone, zamykane w więzieniach i innych "placówkach specjalistycznych", terroryzowane i zmuszane do ucieczki z Ojczyzny a następnie "poszukiwane" przez INTERPOL. Piotrowi Kojowi w tym procederze pomagają inni, często obcy (sowieccy, germańscy) przestępcy: Georg Busseck vel Jerzy Buzek, Bronisław Szczynukowicz vel Bronisław Komorowski, Wojciech Janowski, Jacek Majchrowski, Aleksander Stolzmann vel Aleksander Kwaśniewski, Donald Tusk…

Damian Bartyla
- Ukrainiec, który swą karierę polityczną zaczynał od ustawek i przekrętów meczów piłkarskich.

Potomek proto-Piastowskiego rodu Spyrów, którym zrabowano WSZYSTKIE dobra, wymordowano i wypędzono złożył w 1993 roku do Bytomskiego "Sądu" wniosek o zwrot drobnej części majątku - do dnia dzisiejszego (2018) nie otrzymał odpowiedzi. Ponaglenia rozwieszane przez jednego z poszkodowanych niedobitków w latach 2010-2012 nawet w miejscach publicznych na terenie Bytomia spotkały się z reakcją w postaci nasilonych napadów przez t.zw. "nieustalonych sprawców" i współpracujących z nimi "funkcjonariuszy w cywilu". Bezdomny od lat potomek założycieli Państwa Polskiego i Bytomskiego Grodu zwrócił się w 2013 r. osobiście do Damiana Bartyli i wkrótce musiał nocować w komorze gazowej przy ul. Rostka, gdzie potraktowano go eksperymentalnymi gazami bojowymi - bronią biologiczną. Wielokrotne napady, pobicia, okaleczenia, napromieniowania, wstrzykiwane trucizny i bezpośrednie zagrożenie dla życia zmusiły ofiarę do opuszczenia Ojczyzny i za granicą zamiast od Polskich władz (które posiadają nie tylko adres ale nawet zrabowane klucze do zagranicznego mieszkania rodziny ofiary) od władz zagranicznych dowiedział się, że jest poszukiwanym przez INTERPOL "przestępcą".


Więcej informacji o Bytomiu i jego okolicach, o historii Polski i Słowian można uzyskać studiując poniższe strony oraz podane na nich odnośniki (t.zw. linki):

sbb-music.jimdo.com
web.archive.org/web/20180826123147/https://sbb-music.jimdo.com/
niepoprawni.pl/blog/sbbwinteriapl/1289-o...-cywilizacji-piastow
www.dropbox.com/s/x9ijarfv1fq4m5o/Zend_A...schta_expli.pdf?dl=0

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2018/05/07 08:54 #178784

O i nawet Turbosłowian mamy na sali!

To co ta nazwa "Rozbark" rzekomo ostatecznie oznacza, bom ciekaw niezmiernie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2018/05/08 09:29 #178807

Mariuš Spyra-Zych, po przeczytaniu informacji przekazanych powyżej przez Ciebie oraz zawartych w podanych linkach, odnoszę wrażenie, że ród ludzki pochodzi od Spyrów z Rosperku.

A z tym, że Piotr Koj za przysłowiową złotówkę założył terrorystyczną firmę ZBM a "Okradane i wywłaszczane ofiary są mordowane, kaleczone, zamykane w więzieniach ...", to już chyba przesadziłeś.

Wracając do głównego tematu ... Piotr Miętkiewicz - prezydent Bytomia w latach 1945-1948

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2018/05/08 21:25 #178821

A tak BTW to się ktoś tutaj zarzekał iż na Górnym Śląsku szlachty polskiej nie było ;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2018/11/08 09:44 #181847

Jacek Brzezina – komisarz Bytomia w miesiącach VII-X 1998

Krzysztof Wójcik – prezydent Bytomia w latach 1998–2006

Piotr Koj – prezydent Bytomia w latach 2006-2012

Halina Bieda - komisarz Bytomia w miesiącach VII-X 2012

Damian Bartyla – prezydent Bytomia w latach 2012-2018

Mariusz Wołosz – prezydent Bytomia od 2018

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2018/11/08 11:37 #181849

No już gorszego zdjęcia Damiana nie było? :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2018/11/08 13:49 #181851

No już gorszego zdjęcia Damiana nie było? :)


Były ... ;) ale bytomski.pl nie ma możliwości upload'u, wiec mogę jedynie linkować do funkcjonujących gdzie indziej jpeg'ów.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2018/11/08 22:35 #181857

Czyżby to zdjecie Damiana Bartyli po ogłoszeniu wyników 2 tury wyborów? ;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2018/11/08 23:15 #181860

Bartyla ze zdjęcia-"No i cały misterny plan w pizdu,i moja kariera polytyczna też w pizdu...a tyle naobiecywałem"
Wołosz ze zdjęcia-"Oszukałem was kolejny raz frajerzy...no i co mi teraz zrobicie?"
Koj ze zdjęcia-"Bo trzeba mieć tu.Za cztery lata to ja wysiudam Wołosza ze stołka"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2018/11/09 10:00 #181863

Ghost, pan prezydent Marek Kińczyk prosi o zmianę zdjęcia:

Droga Redakcjo,
Dostrzegłem, że w materiale poświęconym prezydentom Bytomia do mojego nazwiska dołączono fotografię Janusza Steinhoffa, byłego wicepremiera. Na wszelki wypadek zapytałem żony i stanowczo potwierdziła, że zupełnie nie tak wyglądam, ani też nigdy nie wyglądałem. Aby tego ostatecznie dowieść w załączeniu przesyłam skan zdjęcia z czasu, gdy pełniłem funkcję prezydenta (1996-98).
W razie potrzeby mogę podesłać jakieś zdjęcie bardziej współczesne. :-)
Liczę na odpowiednią korektę i pozdrawiam,
Marek Kinczyk


Moderowano przez Ghost: "Przepraszam Pana Marka Kińczyka - prezydenta i komisarza Bytomia w latach 1996–1998. Skorygowano zapis i zdjęcie"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2018/11/09 11:27 #181864

Bartyla ze zdjęcia-"No i cały misterny plan w pizdu,i moja kariera polytyczna też w pizdu...a tyle naobiecywałem"
Wołosz ze zdjęcia-"Oszukałem was kolejny raz frajerzy...no i co mi teraz zrobicie?"
Koj ze zdjęcia-"Bo trzeba mieć tu.Za cztery lata to ja wysiudam Wołosza ze stołka"


Bieda: Bijcie się żołnierzyki o Bytom a ja sobie siedzę w sejmiku :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2019/02/25 22:12 #183636

Baronowi odpowiadam:
Do t.zw. "Turbosłowian" nie należę - po mieczu jestem Sarmatą (Iazygiem, Zychem) a po kądzieli Ariem (Swarożycem Iakšycem Sperunem/Tarchonem).
Jeśli ktoś nie wie co to znaczy - to zapraszam do lektury Żerdašty, Véd, Viśnu Purany, Listów Amarneńskich, Starego Testamentu oraz kronik Herodota, Ktezjasza, Ptolemeusza, Chińskiej dynastii Han, czy nawet Nestora, Galla Anonima i Jana Długosza.
Owszem znakomita większość małżonek mych przodków pochodziła ze Słowiańskich rodów i cieszę się, że utrzymali Indo-Europejską kulturę POMIMO dwóch tysiącleci germańsko-tureckiego zaboru i byli w stanie obronić nasze ziemie przez długie tysiąclecia przed obcymi imperiami tworząc zarazem najznakomitszą kulturę.
www.dropbox.com/s/x9ijarfv1fq4m5o/Zend_A...schta_expli.pdf?dl=0


Nazwa Rosperk (Rozbark)

Ros- Roz- formy przedrostka, jak n.p. współczesne rozkopać

Perk - starożytny Indo-Europejski (zarówno Słowiański, jak i Sanskrycki, Avestański, czy Irański) rdzeń oznaczający coś twardego, kamień lub skałę. Słowo używane do dziś jako perć i od niego wywodzi się również próg, ciosany zazwyczaj z twardego drewna dębu, czyli perkunii (stąd łaciński Quercus - dąb, lub drewniany instrument perkusja). Słowo związane również z Perunem (bóstwem) walącym pérunami (pierunami, piorunami) w percie (skały) które się rozpryskują w peřynę (perzynę) ukazując ukryte minerały - tak przed tysiącami lat zapoczątkowano górnictwo (Kopernik = górnik, t.j. kopiący w perci (skale)).
Germańska nazwa miedzi copper (Kupfer) pochodzi właśnie od kopernika.
Język pra-Słowiański i pra-Keltycki były niegdyś bardzo podobne i obydwa społeczeństwa zamieszkiwały w różnych proporcjach (Y-haplogrupy R1a i R1b) całą Europę. Również Spir (Kokot, Gallus) i jego ostrogi (spurs) znane są do dziś Keltyckim Brytyjczykom a w zlatynizowanej formie jako gallus czczony jest przez Gallów ("Francuzów").
pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speye...86128&oldid=53486109
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Derva...4373&oldid=830608443
pl.wikipedia.org/wiki/Pernus
en.wikipedia.org/wiki/Tottenham_Hotspur_F.C.
pl.wikipedia.org/wiki/Kogut_galijski

Perk (skała) w ciągu kilkunastu ostatnich stuleci na terenach okupowanych przez przybyłe ze Skandynawii plemiona germańskie zmieniła znaczenie na Berg (górę) i pochodne n.p. Burg (gród, zamek) budowany na skałach i ze skał. Z Burg wywodzi się z kolei Bürger i Bürgermeister podobnie, jak ze słowa ląd pochodzi Land (androfagowie nie znają ą, ę, ć, ł, ó, ś, ż, ź i.t.p. więc wszystko przekręcają, podobnie Grecy nie znali š (sz) obecnego w naszym anatolijskim piśmie a c zastępowali ts podobnie jak robią to teraz androfagowie (ts, tz często stosowane zamiast c, n.p. Gliwice > Gleiwitz), Rzymianie z kolei nie używali k).
W Vindelicji (Austrii), a nawet w Boio-Arii (Bawarii) można jeszcze napotkać wiele starych toponimów w oryginalnej formie t.j. perk a nie zgermanizowane Berg, n.p. Pernstein, St'épperk (Ściepperk, Stepperk). W miejscowości Stepperk pochowani są nawet potomkowie zdradzieckiej zgermanizowanej dynastii Popielidów a z wysokiej stromej skały Bojowie (Boii) ściepywali (strącali) ofiary do Dunaju !!!
Do pera Grecy dodali t - więc grecka skała zwie się petros i stąd też pochodzi imię Petrus, choć w Polsce i w Hiszpanii długo używano oryginalnej wersji Pero.

Péro (piero, pióro) i pierze, ze względu na podobną do pioruna rozczłonkowaną strukturę posiadają podobny żródłosłów.
Do péro Grecy dodali t - więc greckie skrzydło zwie się ptero. W Indiach i w Azji Środkowej oryginalna Aryjska wersja jest wciąż w użyciu.

Również czasownik prać, w znaczeniu bić, walić, tłuc jak pioruny posiada ten sam źródłosłów.

Herbem proto-Piastowskiej dynastii Spyra jest Pernuš (Pernus, Pióronosz, Spir, Kur, Kokot, Kogut, Gallus…).
Nazwa Rosperk kojarzona jest również z dynastią Spyrów (Sperów, Sperunów, Iakšyców, Swarożyców…) zamieszkującą Rosperk wraz z proto-Słowiańkimi / proto-Keltyckimi Kotynami (Cotini), Bojami (Boii), Kunonami , Dakami i Wędami (Venedi) oraz dorywczo (w razie potrzeby) z kawalerią Skołotów (Scytów) i Sarmatów. Sam zaś Śląsk (wraz z zachodnią Słowacją oraz częściami Małopolski i Moraw) zwano wówczas Vysperią. Zanim Śląsk przyjął ostateczną nazwę od świętej góry Ślęży używano też czasami nazwy Selencja.
pl.wikipedia.org/wiki/Kotynowie
pl.wikipedia.org/wiki/Bojowie
pl.wikipedia.org/wiki/Wenedowie

Równolegle do inwazji Rzymian na nasze ziemie ruszyli również androfagowie, t.j. ludożercze proto-germańskie plemiona ze Skandynawii (Y-haplogrupa I), m.in. Markomanni, Semnoni, Herulowie, Goci, Vandale, Burgundowie…
Ich przemarsze i okupacje trwały zazwyczaj 200-300 lat. Splądrowane i zdziesiątkowane tereny zasiliły wygnane przez wschodniosyberyjskich Hunów (Xiongnu) rzesze Słowiańskich Wędów, Polan, Drzewian, Chorwatów i sarmackich Serbów (Serboi).
Hunowie zajęli nasze ziemie w Azji (nawet te pod Chińskim protektoratem) już kilka stuleci wcześniej.
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Loula...6505&oldid=833883642
en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Khotan

Ludność Górnego Śląska stanowią głównie potomkowie Kotynów i Chorwatów ze śladową domieszką Sarmatów (Iazygowie, Syrakowie i późniejsi Serboi).
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Iazyg...3664&oldid=843557108
Śląska szlachta

Oczywiście - pomimo 800-letniej germańskiej okupacji na Śląsku zachowała się Aryjska-Skołocka-Sarmacka-Słowiańska-Polska arystokracja i szlachta. Wprawdzie znakomita większość musiała ukrywać się w konspiracji, n.p. jako zwykli rolnicy, nie znaczy to wcale, że nie zachowali tradycji i kultury. Średniowieczna Polszczyzna przetrwała dzięki nim jako Gwara Śląska, Góralska i Laska.

Duninowie i Świebodzice (obok Spyrów należący do najstarszej przedpiastowskiej dynastii) mieszkali na Śląsku - zostali niestety zmasakrowani i wypędzeni przez germańskich najeźdźców.
Do Świebodziców należały m.in.dobra Klimontów (Sosnowiec), Zagórze, Lędziny, Miechów…, czy zamek w Toszku.
Wspólnie z Zychami wymurowali w miejsce drewnianego grodziska zamek w Będzinie i założyli Sarmacki garnizon w Zychcicach i Wojkowicach by chronić Rosperskie kopalnie srebra przed germańskimi i turko-mongolskimi najazdami.
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunin...1940&oldid=809376895
en.wikipedia.org/wiki/Duchy_of_Kopanica
pl.wikipedia.org/wiki/Jaksa_z_Kopanicy
pl.wikipedia.org/wiki/Klemens_z_Ruszczy

Św. Jacek Odrowąż i jego szlachetna rodzina mieszkali w Kamieniu Śląskim - podobnie jak Duninowie i Świebodzice wskutek germańskiego terroru musieli ewakuować się ze Śląska. Św. Jacek Odrowąż czczony jest nawet w Indiach i na Filipinach a św. Spyridon z Ašy (Askei) z Ludzkiej (Luwijskiej) linii Spyrów (dynastia Suryavańśa Iakšaku, Swarożyce Iakšyce) czczony jest w całej niemal Azji, aż po Kamczatkę. Jego kuzyn z Parthi Grzegorz Lusavorić "Oświeciciel" (dynastia Suryavańśa Iakšaku, Swarożyce Iakšyce - w Persji znana jako Surenowie lub Suren Pahlavi (ostatni prawdopodobnie turecki szach Persji najwyraźniej zawłaszczył tytuł/nazwisko rodowe), w Armenii też jako Pahlavuni, a wśród Kurdów jako Sorani) założył Kościół Ormiański.
Nauki ich pra-pra-pra… stryja Siddharty Gautamy znanego jako Śakjamuni Buddha (dynastia Suryavańśa Iakšaku) respektowane są na całym świecie.
Nie dziwi mnie więc, że Rabindranath Tagore odwiedził w październiku 1926 również nasze miasto.
(Fotografia Tagore zamieszcona przez Ghosta - dzięki !!! - Ghost: masz błędne wrażenie - to nie ród ludzki pochodzi od Spyrów z Rosperku, lecz Spyrowie, również ci z Rosperku, pochodzą od żyjącego ok. 40 000 lat temu Kaśjapy (Kaspra), inne związane z nim nazwy to n.p. Morze Kaspijskie, spirit (duch) lub sperma (siemię, nasienie), z której pochodzą nie tylko Spyrowie, ale i cały niemal ród Indo-Europejski oraz większość rdzennych mieszkańców obu Ameryk, podobnie jak wielu Turko-Mongołów i Sowietów pochodzi od Dżyngis Hana i Timura. Zachowało się nawet starożytne określenie kacap (ochrona, pancerz, czara, hełm), lecz z całkowicie zafałszowanym zmienionym znaczeniem oraz pokrewe szlachetne nazwiska Kasparov, Kasperski, Kasprowicz, Kašpirovski, Cassus, Caspari, Gasperi… - tureckie Kaşapoglu pochodzi jednak pośrednio od Morza Kaspijskiego a nie bezpośrednio od naszego protoplasty - chociaż wyjątki się zdarzają.)
Zarówno z wybrzeży Indii wzdłuż Indušu i Iakšartesu (Syr Darii), jak również z Morza Czerwonego docierały na Śląsk znane ze stroju rosperskiego (rozbarskiego) czerwone korale a przez Spardę (Assuwę, Luwiję) złoto i korale z Egiptu w zamian za bałtycki jantar i "know how", n.p. metalurgia i rydwany na łożyskach. Pierwsze przemysłowe miasto założone przez Ludzką (Luwijską) linię Spyrów (Tarhunów, Parđania=Perun=Tarhun=Taranis=Indra=Iškur=Jupiter… to od skorumpowanej Keltyckiej wersji Taranis androfagowie zapożyczyli i jeszcze bardziej zafałszowali Thora) w Delcie Nilu zwało się Pithom (Per-Atum - tam schronili się przed suszą i głodem Hebrajczycy, co opisane jest w Starym Testamencie), a przemysłowe tereny Assuwy (Anatolii), gdzie popularne są nazwy Bogacica, Bogatynia i.t.p. - zwane były Bithynia. Pera zwana była później Byzantion, następnie Konstantinoupolis i Carigrad a obecnie Istanbuł.
pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Odrow%C4%85%C5%BC

Wywodzący się po części ze Śląska Władysław "Łoktek" odwiedzał Rosperską arystokrację i szlachtę zbierając w okolicy wojów do odbywającej się w lutym 1289 roku pod Siewierzem bitwy o Kraków - germańskie bękarty bratobójcy Władysława "Wygnańca" usiłowały zrobić z Krakowa jedno z niemieckich miast wojewódzkich.
Po wizycie "Łoktka" pozostał ślad w postaci ufundowanego wówczas kościoła św. Ducha i leżącego naprzeciw pierwszego bytomskiego szpitala (obydwa budynki leżą przy ul Krakowskiej róg Korfantego, na terenie Rosperku, poza murami i fosą miejską obsadzonego wówczas krzyżakami Bytomia).

Marysia Piastówna z Bytomia została na krótko "żoną" (zakładniczką) pierwszego germańskiego uzurpatora na Węgierskim tronie i "królową" Węgier. Była tylko jedną z kolejnych małoletnich nałożnic germańskiego uzurpatora, która nie przeżyła jego zboczeń seksualnych. Kolejną była Ela Łokietkówna.
pl.wikipedia.org/wiki/Maria_bytomska

Pochodzący z Rosperskiego przysiółka Kamień Jan "Nankier" Kołda został nawet biskupem Krakowa oraz Wrocławia i ufundował katedrę na Wawelu. "Nankier" ekskomunikował też pierwszego germańskiego królika na Czeskim tronie Jana Luksemburskiego !!!
pl.wikipedia.org/wiki/Nankier

Jan Długosz i Europejscy dyplomaci spotykali się na Rosperku z miejscową arystokracją usiłując już w XV-wieku powołać do życia unię suwerennych państw europejskich, by przeciwstawić się napierającym Turkom. Projekt odrzuciły rządy zachodnioeuropejskich obszarów pod rządami skandynawskich Franków, Anglów, Sasów e.t.c.
en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Esta...roughout_Christendom

Po śmierci Stefana Batorego germańscy terroryści usiłowali zdobyć Zamek Królewski na Wawelu. Spyrowie (Pernusowie) odparli podstępny atak. Rosperska szlachta przyłączyła się następnie do Jana Zamojskiego i podczas bitwy pod Byczyną pojmano wielkiego mistrza krzyżaków Maksymiliana Habsburga.
Podczas okrutnie nasilonych prześladowań miejscowej ludności w XIX-wieku wielu Spyrów z Rosperku wyemigrowało do Księstwa Warszawskiego by osiedlić się na dobrach Zamojskich. Niektóre dobra Spyrów w Oławie ocalały w rękach rodu Sobieskich.

Jan Sobieski wyruszając na Turków pod Vindobonę (Wiedeń) zbierał wokół Rosperku Polską i Sarmacką (Zychowie (Iazygowie) z Zychcic i Wojkowic) szlachtę wzorem Władysława "Łoktka".

Gdy Warszawiacy wybrali germańskiego Augusta "Mocnego" okupanta Białej Serbii na króla Polski, ten najpierw musiał paść na kolana w Piekarach Śląskich i w piekarskiejn katedrze przyjąć wiarę katolicką, co oczywiście było tylko formalnością.

Germańskie mordy, prześladowania i wywłaszczenia Rosperskich Spyrów nasiliły się po wojnach napoleońskich. Zainstalowani już w XVII-wieku przez Habsburgów najemni zabójcy i rabusie Hencklowie (po wymordowaniu arystokracji Węgierskiej i zagrabieniu kopalń złota na Spiszu otrzymali tytuły szlacheckie) odcięli Rosperk od dostaw wody pitnej, po rzece Kaczawce pozostała tylko ulica Jana Matejki, a prymitywne wodociągi wybudowane w połowie XIX-wieku rozprowadzały epidemie tyfusu i cholery. Rdzenną ludność zastępowano napływowymi Niemcami i Żydami. Tak realizowano Kulturkampf.
Spyrowie udali się z wizytą do papieża by interweniował i powstrzymał eksterminację rdzennej ludności. Odważyli się wybudować Polską szkołę, sierociniec i kościół pod wezwaniem św. Jacka Odrowąża. Jako właściciele ziemscy żywili, ukrywali i wspomagali Powstańców Śląskich, a co odważniejsi sami brali udział w walkach.

Po II Wojnie Światowej większość starożytnego rodu Spyrów wymordowano w pobliskim sowieckim obozie koncentracyjnym w Świętochłowicach, w innych obozach (na terenie Bytomia znajdowało się conajmniej sześć !!!) lub wysłano wraz z setką tysięcy rdzennych Ślązaków na marsze śmierci i deportowano do sowieckich obozów w Donbasie. Niedobitków sprzedano jako niewolników ("przesiedleńców") Niemcom w zamian za pożyczki dla tow. Edwarda Gierka.
Terror trwa i właściciele nie mogą powrócić na własne, zamieszkiwane od niemal trzech tysiącleci posesje. Wypędzani są również z nowo nabytych w ostatnich latach maleńkich posesji a nawet z najmowanych mieszkań zastępczych !!!
pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_W%C3%B3jcik_(harcmistrz)
pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Spyra
web.archive.org/web/20160307061037/http://sbb.w.interiowo.pl/
web.archive.org/web/20180826123147/https://sbb-music.jimdo.com/


UWAGA !!!
Żydowska rodzina Shapiro w celu przeprowadzania w Europie wywłaszczeń majątkowych już od średniowiecza używa nazwiska Spira (jedna z północnych form nazwiska Spyra). Podobnie w celu wywłaszczeń majątkowych szlachetnego rodu Dzierżoniów (Đorđe, Derwan, Dervan, Dier), niegdyś władców Białej Serbii ("Saksonii"), współtwórców państwa Samona, później piastowskich sędziów i kasztelanów, powstała żydowska rodzina Dershovitz.
Wywłaszczeń za pomocą fałszowania dokumentów dokonywali w XIX-wieku na Rosperku i w okolicach Żydzi Otto Friedländer i jego agenci oraz żydowsko-germańska spółka Giesche. Wspomagani byli przez Hencklów, Habsburgów, Hohenzollernów, ich administrację (nazwożoną znad Renu i z "Berlina") oraz zbrojne oddziały terrorystyczne. Friedländer, będąc jednocześnie przemysłowcem, adwokatem i radnym miejskim Bytomia miał łatwą robotę - wywłaszczeń dokonywał jednym pociągnięciem pióra - tak powstał Górnośląski Okręg Przemysłowy - do spółki przystąpili inni Żydzi, m.in. Rothschildowie oraz Bush, Rockefeller, Hearst, Göring
Niebotyczne profity Henklów z rabunkowej eksploatacji Rosperku pozwoliły w 1871 roku na konsolidację Rzeszy przez Otto Bismarcka.
I Wojna Światowa przygotowana została dzięki żydowsko-germańskiej współpracy już w 1910 roku na zamku Hencklów w Świerklańcu, który również trzy dekady później służył za kwaterę sztabu.
Naloty bombowe II-giej wojny światowej (bombardowanie Wielunia) rozpoczął Żyd, adjutant Hermanna Göringa - Erhard Milch.
ϟϟ-manów i innych zbrodniarzy ewakuował do Ameryki Południowej inny Żyd ze Skorzęcińskiej rodziny Otto Skorzeny - ϟϟ-man, który był również współpracownikiem Izraelskiego MOSADu i Helmuta Kohla (Kapusty).
Z Gliwickiej rodziny Rabiego Kochmanna pochodziła faszystka Susanne Renzetti, której mąż zorganizował współpracę Mussoliniego i Hitlera - była jedyną chyba Żydówką, którą Adolf Hitler publicznie całował po rękach. Do śmierci w latach 1970-tych otaczała się germańskimi faszystami.
Renzetti był jednym z tych włoskich żołnierzy, którzy podczas Powstań Śląskich i plebiscytu wspomagali niemieckich terrorystów.
Książkę Adolfa Hitlera "Mein Kampf" przetłumaczył na język włoski inny Żyd.

W przeciwieństwie do Żydów działające na Śląsku nieprzerwanie od 1945 roku sowiecko-żydowsko-germańskie "władze" (w tym obecni sowiecko-ukraińscy "prezydenci", "radni", "prezesi" i inni decydenci Bytomia, n.p. Kińczyk, Koj, Bieda, Bartyla i ich rezydujący w Bytomiu germańscy kumple n.p. Buzek i przejezdni Jaruzelski, Miller, Michnik, Szczynukowicz vel Komorowski, czy słynny mafioso Wojciech Janowski) nie cackają się - po prostu eksmitują, wypędzają, zatruwają, torturują, kaleczą a nawet mordują - przejmując nie tylko nieruchomości, lecz również dobra kultury i twórczość artystyczną. Podobny numer, który zastosowano wielokrotnie w Krakowie, czy na Rosperku nie udał się w Monaco. Na Rosperku niejaki Kińczyk wżenił się w wywłaszczony szlachetny starożytny ród Tokarzy, a dzieci i wnuki szefa PZPR i jednego z eksploatatorów bytomskich stalinowskich obozów koncentracyjnych Kuczyńskiego bawią się za zrabowane pieniądze na Lazurowym Wybrzeżu. Kumpel Kuczyńskiego Tuczapski, brat masowego mordercy i członka WRONu Tadeusza Tuczapskiego spoczywa na bytomskim cmentarzu nieopodal bezimmiennych mogił swych ofiar. Mogiły ofiar znikają masowo. Nadal trwa mankurtyzacja.
pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Janowski

Włodarze kościoła św. Jacka Odrowąża, n.p. Jan Paluch, nie wywiązują się ze złożonych przez kościół wobec jego fundatorów zobowiązań - niszczą i likwidują groby fundatorów, okradają potomków fundatorów, nie dopuszczają ich do dokumentów, piorą skradzione obywatelom przez sowiecką urzędniczą mafię pieniądze i udzielają kolejnej generacji pasożytów t.zw. "czerwonych dynastii" wsparcia polityczno-demagogicznego i prywatnych korepetycji w luksusowym zaciszu plebanii otoczonej garażami i luksusowymi czarnymi limuzynami marek Mercedes i BMW.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydenci, burmistrzowie i inni decydenci Bytomia 2019/02/25 23:25 #183640

Taa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost
Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone