Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
  • Strona:
  • 1
  • 2

TEMAT:

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/12 10:06 #188381

Czy można wybudować podjazd dla osoby niepełnosprawnej do budynku wielorodzinnego za pieniądze jakie na ten cel przeznacza w Naszym mieście MOPR ?
Moim zdaniem za 30 000,00 zł nie da się wybudować podjazdu dla osoby niepełnosprawnej zamieszkującej w budynku wielorodzinnym takim jak: (wspólnota mieszkaniowa, TBS, spółdzielnia mieszkaniowa) za 30 000,00 zł nawet gdyby do tego osoba niepełnosprawna dopłaciła 10 000,00 zł ponieważ koszt takiego podjazdu wg stawek z 2019r. to kwota od 60 000,00 do 80 000,00 zł.
Przeznaczanie tak małej kwoty na likwidację barier architektonicznych w Bytomiu to moim zdaniem nic innego jak okradanie osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim z możliwości kontaktu z otoczeniem.
Czy radni PiS-u, (nieformalni koalicjanci ekipy rządzącej w Naszym mieście), a w szczególności Pan Piotr Patoń Przewodniczący Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Bytomiu nadal będą przymykali oko na to co się dzieje w bytomskim MOPR ?
Panie Piotrze, proszę sprawdzić ile podjazdów dla osób niepełnosprawnych wybudowano za czasów kiedy był Pan Przewodniczącym komisji, której zadaniem między innymi była pomoc osobom niepełnosprawnym - to może zauważy Pan „że coś tu nie gra”.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/12 14:25 #188382

Ten podjazd to ze złota ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/12 15:30 #188383

Prawdopodobnie klucz do zagadki tkwi w słowach:

w budynku wielorodzinnym takim jak: (wspólnota mieszkaniowa, TBS, spółdzielnia mieszkaniowa)

Projekt, dokumentacja (wykonany przez pracownię z uprawnieniami) spełniający wymogi ***, pozwolenia, nadzór nad realizacją, właściwe materiały, odbiory, pozwolenie na użytkowanie.
Wykonując taki sam podjazd na "własnym podwórku" większość powyższych Ciebie nie dotyczy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/12 18:18 #188385

Ok,ale tyle pieniędzy za trochę blachy ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/12 20:50 #188389

Nie za blachę - 70% ceny to najczęście papiery...i koszty tych co je stworzą i opieczętują...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/13 18:38 #188401

Re: georg11
Te trochę blachy to przeszło 5 000 kg konstrukcji stalowej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/13 18:42 #188402

Re: Bogin
Podjazd dla osoby niepełnosprawnej.
Podjazd dwubiegowy ze spocznikiem w konstrukcji stalowej, wykonany z rur kwadratowych. Całość wykonana z podziałem na segmenty umożliwiające demontaż poszczególnych elementów. Spadki maksymalne 6%, obustronna balustrada zachowująca normatywne wysokości dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Podjazd z krat stalowych pomostowych (typu Wema). Całość malowana w kolorze jasnym szarym dopasowanym do istniejącego koloru balustrad budynku. Całość wsparta na słupkach stalowych sytuowanych na bloczkach betonowych.
Łączna masa konstrukcji podjazdu to 6 200 kg.
Koszty jakie podałem nie obejmują kosztów:
Projektu (dokumentacji wykonanej przez pracownię z uprawnieniami) spełniający wymogi ***, pozwolenia, nadzór nad realizacją, odbioru i pozwolenia na użytkowanie, itp.

Koszty budowy podjazdu dla osoby niepełnosprawnej podaję na przykładzie projektowanej inwestycji w budynku przy ul. Stolarzowickiej 78a według projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim wykonanego przez biuro projektowe X posiadające stosowne uprawnienia.
Przykład 1.
3 000,00 zł - koszt opracowania dokumentacji technicznej (netto) – budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej dla budynku przy ul. Stolarzowickiej 78a
690,00 zł - podatek VAT 23%
3 690,00 zł - koszt opracowania dokumentacji technicznej (brutto)
Data opracowania kosztorysu inwestorskiego - grudzień 2019r.
Poziom cen II kwartał 2019r.
Składniki cenotwórcze wg kosztorysu inwestorskiego:
stawka roboczogodziny 18,80 zł
Kp 66,20 % R, S
Z 11,10 %

44 147,89 zł - materiały (netto)
7 170,13 zł - robocizna (netto) 381,39 godzin x 18,80 zł/godz.
2 775,77 zł - sprzęt (netto)
54 093,79 zł - łączny koszty materiałów, robocizny i sprzętu
+ 8 418,98 - pozostałe koszty
62 512,77 zł - wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Wykonując taki sam podjazd na "własnym podwórku" większość powyższych kosztów będzie „Ciebie” także dotyczyła ponieważ koszty materiałów, robocizny i sprzętu stanowią przeszło 80 % wartości kosztorysowej robót bez podatku VAT.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/14 16:02 #188408

Mam do Pana pytanie, bez podtekstów - czy to co Pan opisał wykonywane jest w zasobach i ze srodków SMM ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/14 16:20 #188409

Budynek jest w zasobach SMM. Sposób finansowania likwidacji barier architektonicznych ( w tym konkretnym przypadku – budowy podjazdu dla osoby niepełnosprawnej) określają stosowne przepisy (patrz strona www.mopr.bytom.pl) zgodnie z którymi właścicielem podjazdu jest osoba która otrzymało dofinansowanie na mocy umowy podpisanej pomiędzy wnioskodawcą a dyrektorem MOPR Bytom. Spółdzielnia udostępnia nieodpłatnie teren pod budowę podjazdu dla osoby niepełnosprawnej i pomaga tej osobie na etapie wnioskowania o dofinansowanie i budowy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/14 17:45 #188410

Dziękuję za odpowiedz. Kolejne moje pytania - kto ogłaszał przetarg i kto go wygrał, jesli można wiedzieć ? To chyba nie tajemnica.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/14 20:20 #188413

Re: Passphrase
O tym decyduje ten kto płaci za budowę podjazdu.
Klasyka po raz kolejny cytować nie będę – ale nadal życzę Panu mniej żółci i stresu – tak dla zdrowia.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/14 23:01 #188417

O tym decyduje ten kto płaci za budowę podjazdu.

Sposób finansowania likwidacji barier architektonicznych ( w tym konkretnym przypadku – budowy podjazdu dla osoby niepełnosprawnej) określają stosowne przepisy (patrz strona www.mopr.bytom.pl ) zgodnie z którymi właścicielem podjazdu jest osoba która otrzymało dofinansowanie na mocy umowy podpisanej pomiędzy wnioskodawcą a dyrektorem MOPR Bytom.

Czy dobrze zrozumiałem, że wyboru dokonuje właściciel podjazdu i MOPR?
Bo:
MOPR - dofinansowuje,
własciciel - pokrywa brakującą kwotę.
--
Bez urazy proszę, po prostu jak już coś czytam, to chcę wiedzieć, czy dobrze rozumiem.
W tym konkretnym przypadku nie jest mi ta wiedza niezbędna, ale już taką mam ... hmm... przypadłość - lubię wiedzieć.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/14 23:19 #188419

Re: Bogin
I. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mające trudności z poruszaniem się mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie lub dostęp do budynku, w którym mieszkają.
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się polega na dofinansowaniu zakupu sprzętów, które umożliwią lub znacznie ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
Wysokość dofinansowania wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Starając się o dofinansowanie należy złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych / w komunikowaniu się / technicznych wraz z koniecznymi załącznikami.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/15 12:23 #188424

<Ctrl><C>; <Ctrl><V>
:( Dziękuję.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Likwidacja barier architektonicznych w Bytomiu. 2020/01/16 09:35 #188437

Re: Passphrase
O tym decyduje ten kto płaci za budowę podjazdu.
Klasyka po raz kolejny cytować nie będę – ale nadal życzę Panu mniej żółci i stresu – tak dla zdrowia.


Widzę że wyczuł Pan pismo nosem, i mimo iż nie zadałem wprost pytania o firmę syna jednego z Pana kolegów, który był kiedyś "wysoko" w spółdzielni (czy jest nadal - nie wiem, przestałem się tworem pt Spoldzielnia Mieszkaniowa Miechowice interesować ), firmę która to wykonywała/wykonuje większość prac budowlanych na rzecz SMM, oczywiście w sposób w pełni legalny wygrywając przetargi oranizowane przez SMM ...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Strona:
  • 1
  • 2
Moderatorzy: Ghost
Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone