Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Teatr absurdu? Rzecz o przebudowie Stawu. 2014/10/10 02:15 #150065

 • Robert Białas
 • Robert Białas Avatar Autor
 • Gość
 • Gość
Park Miejski czeka kolejna inwestycja. Tym razem przebudowany będzie Staw Południowy (ten z drewnianym mostkiem). Czy to jest dobra wiadomość? Obawiam się , że nie.
Powodów jest kilka. Pierwszy, to niemożliwy do realizacji termin wykonania prac. W ogłoszeniu przetargowym napisane jest, „II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.”
Termin składania ofert został przesunięty z 13 października na 16. Jeżeli policzymy terminy : na otwarcie ofert i ich ocenę, w tym ewentualny czas na złożenie wyjaśnień (min. 10 dni – czyli 26 X), ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania i czas na odwołanie (protesty) – min. 10 dni – mamy zatem 6 XI. Po tym dniu najwcześniej może być podpisana umowa z wykonawcą, oczywiście jeżeli przedłoży wcześniej wszystkie wymagane dokumenty i zabezpieczenia.. Potem dzień, dwa na przekazanie terenu budowy i można rozpocząć inwestycję. Wykonawca będzie miał na to 24 dni!

Zakres robót obejmuje „przebudowę, do stanu pierwotnego, Stawu Południowego poprzez usunięcie osadów (odmulenie), odtworzenie czaszy zbiornika wraz z wyburzeniem sztucznej grobli dzielącej zbiornik oraz uszczelnienie zbiornika geomembraną, a także ukształtowanie i umocowanie skarp zbiornika wraz z odtworzenie szaty roślinnej stawu i jego otoczenia poprzez nasadzenie drzew, krzewów oraz roślin wodnych i przybrzeżnych, oraz infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego w południowo-zachodniej części Parku Miejskiego im.F.Kachla w Bytomiu”
Wykonalne? Absolutnie nie w tym terminie.
Ponadto przypominam, że roślin wodnych jak i większość krzewów i drzew nie sadzi się w połowie jesieni czy później.
Nie można zatem rzetelnie wykonać przedmiotu zamówienia!
Oczywiście Zamawiający – Gmina Bytom, zabezpieczyła się przed tak absurdalnie wyznaczonym terminem wykonania robót, wprowadzając arcyciekawe zapisy, w części IV) ZMIANA UMOWY. Warto je przeczytać.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy są tak opisane, że moim zdaniem, zawsze będzie możliwość ich wprowadzenia. Jeżeli tak, to jak należy przygotować ofertę? Skoro można zmienić:
1. stronę umowy,
2. termin wykonania przedmiotu umowy spowodowany:

a) siłą wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć – np. jesienne ulewy? Albo pęknięcia gruntu (które na pewno tam są) lub zapadliska po wyrobiskach górniczych z XIX w.?
b) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy wprowadzonemu przez Zamawiającego na teren budowy – czyli co? Zamawiający działania na własną szkodę i utrudnia wykonanie zamówienia?
c) zawieszenie przez Zamawiającego lub inny uprawniony organ wykonania przedmiotu umowy – a wtedy co? Miasto zapłaci wykonawcy odszkodowanie ?
d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy – czyli jednak jesienne deszcze lub pierwsze przymrozki z opadem śniegu!
e) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy – mój ulubiony „klucz wytrych”. Ciekaw jestem czy taki zapis wykorzystano przy budowie „Muszli” koncertowej gdy zlecano roboty dodatkowe?
f) przedłużającą się procedurę przetargową, jeżeli termin wykonania przedmiotu umowy w dniu jej zawarcia wynosić będzie mniej niż 8 tygodni, wówczas Wykonawca może domagać się przedłużenia terminu realizacji umowy o maksymalny okres stanowiący łącznie 8 tygodni na realizację, liczonych od dnia zawarcia umowy. – No i mamy. Już teraz wiadomo, że termin wykonania umowy w dniu jej zawarcia wynosić będzie mniej niż 8 tygodni!
Dlaczego zatem nie zostanie wskazany właściwy termin wykonania umowy? Bo miasto ma zawartą umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji do 30 listopada i ani dnia dłużej! Owszem starają się o prolongatę terminu, ale decyzja będzie znana później! Czy mamy zatem do czynienia z zaniedbaniem ze strony miasta lub Zarządu Zieleni?

I dalej zapisano, że „Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia terminu jego dofinansowania ze środków NFOŚiGW, maksymalnie o przedłużony okres.”

Pytam zatem, jak wykonawca ma przygotować umowę, skoro nie wie do kiedy tak naprawdę ma zakończyć roboty? Czy będzie musiał to zrobić zimą czy wczesną wiosną? A może do połowy przyszłego roku? Jak ma skalkulować ryzyko wstrzymania prac, skoro podjęcie takiej decyzji przez zamawiającego nie jest niczym uwarunkowane? A może jest, tylko ja jestem „za mały” by to zrozumieć?

Drugi powód, który mnie oburza, to zmiana dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez konserwatora zabytków. Dotychczasowy projekt przewidywał, że dno stawu będzie naprawione i zostanie wykonany nowy ekran iłowy. Jest to rozwiązanie „naturalne” i bardzo skuteczne w tym miejscu, gdyż taki ekran jest elastyczny. Nie ulega nagłym deformacjom, ani nie „pęka” , nie „rozrywa się”. Tymczasem, wprowadzono zmianę polegającą na rezygnacji z ekranu iłowego i wprowadzeniu jako izolacji foli PEHD gładkiej, grubości min. 1,5 mm! Będzie ona rozłożona na całej powierzchni dna stawu. A jest to duża powierzchnia. Musi być przytwierdzona do warstwy z podsypki piaskowej! Szczegóły w załączniku. bip.um.bytom.pl/zalacznik?idZalacznika=1177402

Dlaczego mnie to oburza? Bo w tym miejscu i na takiej powierzchni wydaje się być gorszym rozwiązaniem. Bo może ulec uszkodzeniu w czasie prac budowlanych. Bo nie jest tak elastyczny jak ekran iłowy. Bo, wydaje mi się, że będzie również droższym rozwiązaniem.
Na koniec, panie z Zarządu Zieleni postanowiły odtworzyć stan pierwotny Stawu Południowego. Oznacza to m.in. konieczność usunięcia betonowej grobli i …. pogłębienia o co najmniej 1,4 m. górnej części stawu (ta od strony osiedla), tak by wyrównać poziom lustra wody. W przeciwnym wypadku woda spłynie do dolnej części i będzie się wylewać na alejki (zwłaszcza po intensywnych opadach) a w górnej części będzie wody za mało by mogło się tam rozwijać życie biologiczne. A przypominam, paniom dyrektorkom, że zgodnie z założeniami, które również obecny Pan wiceprezydent A.Panek pozytywnie opiniował w czasie prac komisji konkursowej, Staw Południowy ma być przebudowany pod kątem zachowania i stworzenia warunków dla rozwoju m.in. ptactwa wodnego i płazów, jednym słowem bioróżnorodności. Tymczasem wdrożenie rozwiązania zaproponowanego przez Zamawiającego utrudnia, o ile nie uniemożliwia, realizację tego założenia (a był to jeden z warunków uzyskania zgody od wojewódzkiego konserwatora zabytków!).

Z czym zatem mamy do czynienia?

bip.um.bytom.pl/bip/;jsessionid=B937B281...0483A01EEEEB17315380

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr absurdu? Rzecz o przebudowie Stawu. 2014/10/10 08:28 #150067

Pierwszy, to niemożliwy do realizacji termin wykonania prac. W ogłoszeniu przetargowym napisane jest, „II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.”


Zamawiający zwrócił się do NFOŚiGW o przedłużenie terminu wykonania do 30 czerwca 2015 roku. Informacja jest w materiałach przetargowych.
Na miejscu oferenta złożyłbym zapytanie o termin wykonania zamówienia. Na razie takie zapytanie nie zostało opublikowane, czyli oferenci nie mają takich wątpliwości.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr absurdu? Rzecz o przebudowie Stawu. 2014/10/10 11:11 #150071

step napisał:

informacja jest w materiałach przetargowych(...)Na razie takie zapytanie nie zostało opublikowane, czyli oferenci nie mają takich


Widzisz pan Panie szanowny problem z Pana wpisami jest taki, że pisze Pan gdzie co i jak w danej sprawie jest opublikowane i nie mają z tym problemu Chopy na mieście tylko te Chopy na Bytomskim marudzą , brak im cierpliwości itd... A gdzie jeżeli byłby Pan łaskaw odnośnik , link co by można też zostać oświeconym i spokojnym , że macie wszystko pod kontrolą i do tego nie dopłacimy?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr absurdu? Rzecz o przebudowie Stawu. 2014/10/10 11:52 #150073

Jeżeli jest Pan zainteresowany startowaniem w przetargu, to powinien Pan wiedzieć gdzie są materiały do niego. Jeżeli nie, ja nie jestem od tego, aby takie rzeczy wyjaśniać.

Ja nie mam nic pod kontrolą, może oni mają?
A w ogóle o co panu szanownemu chodzi?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr absurdu? Rzecz o przebudowie Stawu. 2014/10/10 11:54 #150074

Oj tam... zaraz wszystko. Na razie ewentualnie w przybliżeniu circa about termin zakończenia. Reszta pytań i wątpliwości wydaje się zasadna, więc pewnikiem dopłacimy....

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr absurdu? Rzecz o przebudowie Stawu. 2014/10/10 12:32 #150083

1) Absurdalne jest to, że o przetargu nie piszą firmy nim zainteresowane tylko osoba postronna. Jak widać firmy, które realizują tego typu przedsięwzięcia dobrze znają realia przetargów, zmiany terminów inwestycji i inne, Widocznie na firmach chcących stanąć do przetargu nie robi to większego wrażenia.
2) ja też jestem za likwidacją grobli bo niszczy ona cały krajobraz stawu ale nie uważam, że obniżenie o 1,4m dna stawu nie będzie sprzyjało ptakom, gadom itp. przy czym uważam, że dobrze było by podnieść brzegi i alejkę w rejonie basenu. Obecnie misa stawu w tym miejscu jest w zagłębieniu. Uniesienie tej części stawu wyższej wydaje się być prostsze do zrealizowania. Nie mówię tu o podniesieniu o 1,4 ale np. o 0,7m i o 0,7 obniżenie od strony osiedla.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr absurdu? Rzecz o przebudowie Stawu. 2014/10/10 18:36 #150116

 • Robert Białas
 • Robert Białas Avatar Autor
 • Gość
 • Gość

Zamawiający zwrócił się do NFOŚiGW o przedłużenie terminu wykonania do 30 czerwca 2015 roku. Informacja jest w materiałach przetargowych.
Na miejscu oferenta złożyłbym zapytanie o termin wykonania zamówienia. Na razie takie zapytanie nie zostało opublikowane, czyli oferenci nie mają takich wątpliwości.


Ok. Tylko, co będzie jeżeli NFOŚiGW nie przedłuży terminu wykonania inwestycji?
Jaki wówczas będzie obowiązywał termin? Czy inwestycja będzie kontynuowana?
Kto wówczas zwróci poniesione koszty związane z rozpoczęciem inwestycji?

Jest jeszcze inny zapis, bardzo dziwny:
"II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na wykonaniu tego samego rodzaju robót, co określone w przedmiocie niniejszego zamówienia do 43 % wartości zamówienia podstawowego."

I znowu, jak wycenić koszt wykonania robót? Dlaczego zamawiający wbrew zapisowi nie określił dokładnie zakresu zamówień uzupełniających?
Po przecież zapis "udzielenie zamówień uzupełniających polegających na wykonaniu tego samego rodzaju robót, co określone w przedmiocie niniejszego zamówienia" jest nie furtką, ale szeroką bramą , przez, którą "wypłynie" 43% wartości zamówienia podsatwowego!
Od czego i od kogo zależeć będzie podjęcie decyzji o udzieleniu zamówień uzupełniających?

Z czym wam się to kojarzy? Tylko nie piszcie, że "z daleka to śmierci". Przecież, Pan prezydenta Bartyla deklarował, że dochowa należytej staranności by środki publiczne były wydatkowane rozsądnie i dla dobra mieszkańców. Jestem przekonany, że panie dyrektorki i wszyscy urzędnicy biorący udział przy przygotowaniu i ogłoszeniu tego przetargu, cały czas przestrzegają deklaracji pana prezydenta. I dbają o transparentoność wszystkich zamówień, tych ogłaszanych i tych udzielanych czy to z wolnej ręki czy po przeprowadzeniu rozeznania. Nieprawdaż?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr absurdu? Rzecz o przebudowie Stawu. 2014/10/10 18:40 #150117

 • Robert Białas
 • Robert Białas Avatar Autor
 • Gość
 • Gość

(...)
2) ja też jestem za likwidacją grobli bo niszczy ona cały krajobraz stawu ale nie uważam, że obniżenie o 1,4m dna stawu nie będzie sprzyjało ptakom, gadom itp. przy czym uważam, że dobrze było by podnieść brzegi i alejkę w rejonie basenu. Obecnie misa stawu w tym miejscu jest w zagłębieniu. Uniesienie tej części stawu wyższej wydaje się być prostsze do zrealizowania. Nie mówię tu o podniesieniu o 1,4 ale np. o 0,7m i o 0,7 obniżenie od strony osiedla.


Podnieść można, tylko wpierw należało przebudować starą kanalizację odprowadzającą wodę , przez całą długość Parku aż do Urzędu Miejskiego. A tego nie zrobiono i obawiam się, że nie będzie to zrobione.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr absurdu? Rzecz o przebudowie Stawu. 2014/10/13 09:45 #150186

Nastąpiła zmiana w siwz, termin wykonania zamówienia okreslono jednoznacznie na 30 czerwca 2015 roku i skreślono zapis dot. wystąpienia o przedłużeniu terminu dofinansowania.
A więc jedna rzecz wyprostowana.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Teatr absurdu? Rzecz o przebudowie Stawu. 2014/10/13 13:32 #150196

 • Robert Białas
 • Robert Białas Avatar Autor
 • Gość
 • Gość

Nastąpiła zmiana w siwz, termin wykonania zamówienia okreslono jednoznacznie na 30 czerwca 2015 roku i skreślono zapis dot. wystąpienia o przedłużeniu terminu dofinansowania.
A więc jedna rzecz wyprostowana.


Jak na razie wykreślono jeden absurdalny zapis.

Czekam na inne poprawki, np. udzielenie zamówienia dodatkowego, stanowiącego 43% wartości zamówienia, na ten sam zakres robót. Dla mnie jest to niedoróbka i możliowść zwiększenia przez urzędnika kosztów całkowitych. W szkoleniu CBA takie zapisy są odpowiednio określone...
Z drugiej strony, jak zmawiający określił ryzyka i prawdopodobieństwa ich wystąpienia? Np . jakie jest prawdopodobieństwo
"wykrycia niewybuchów, wykopalisk archeologicznych", skoro już w latach 70-tych przebudowywano ten staw? Póżniej wykonano groblę?

Co do "materiałów toksycznych, radioaktywnych, niebezpiecznych, których konieczność ich usunięcia uniemożliwia terminowe wykonanie robót" to tutaj mamy pewność , że są.
Gdy ja opracowywałem procedurę przetargową, a projektanci zrobili to wcześniej, wóczas zleciliśmy badanie wody i namułu w stawach. Wyniki badań wyraźnie pokazują, że oba stawy są zanieczyszczone metalami ciężkimi.
I właśniez powodu konieczności usunięcia i utylizacji odpadów niebezpiecznych staw północy uzyskał dofinansowanie !

Skoro było o tym wiadomo 3 lata temu, to dlaczego teraz przywołuje się to jako argument do tego by Wykonawca mógł "wnioskować o przedłużenie terminu wykonania umowy " ?
A może na usunięcie i utylizację odpadów niebezpiecznych wykonawca uzyska dodatkowe zamówienie? Jeżeli tak, to będzie to dowodzić, że przetarg jest źle przygotowany!!!
Przypominam, że obowiązkiem zamawiającego jest należyte przygotowanie postępowania przetargowego z uwzględnieniem wszystkich istotnych warunków realizacji zamównienia.
Pytam się, gdzie zatem jest informacja o konieczności usunięcia skażonego namułu wraz z jego utylizacją i jak wyliczono koszt utylizacji?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Moderatorzy: Robert Białas
Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone