Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
  • Strona:
  • 1

TEMAT:

Centrum Przesiadkowe cz 3 Podsumowanie 2015/02/05 17:15 #155604

  • Robert Białas
  • Robert Białas Avatar Autor
  • Gość
  • Gość
Czas na podsumowanie.
Założenia na których się oparło MZDiM przy zleceniu koncepcji CP i ogłaszając przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej należy uznać za częściowe nietrafne. Liczebność mieszkańców w latach 2015-2025, prognozowane natężenie ruchu, czy oparcie rozwoju infrastruktury transportowej w Bytomiu wyłącznie na samochodach, generują ryzyka, że inwestycja nie osiągnie wymaganych wskaźników rezultatów. Już tylko z tego powodu decydenci winni zastanowienić się nad forsowaniem przetargu w zaproponowanym kształcie.

Samo rozwiązanie CP w kształcie zaproponowanym w Koncepcji, przy braku dodatkowych informacji budzi wątpliwości natury technicznej i architektonicznej. Jak zauważył znajomy architekt, w chwili obecnej część autobusów mających przerwę w kursowaniu parkuje poza obszarem peronów. W przedstawionej koncepcji nie ma takiej przestrzeni. Tymczasem w koncepcji szerokość przejazdów dla autobusów pomiędzy peronami wynosi 12m. Szerokość stanowiska postojowego dla autobusów wynosi 3,0m , a szerokość drogi manewrującej przy takich miejscach 3,5 co daje łącznie 6,5m. Dlaczego więc zastosowano przejazdy o szerokości 12m które zwiększają gabaryty obiektu i utrudniają przedostawanie się pasażerów pomiędzy peronami? Takich nieścisłości jest więcej, jak choćby:
1. opracowana koncepcja przedstawia teren węzła przesiadkowego i teren budynku dworca kolejowego jako teren płaski, a w rzeczywistości są tam różnice wysokości terenu, które mogą być istotne dla rozwiązań komunikacyjnych, szczególnie biorąc pod uwagę budowę ronda na poziomie ok +6.00m oraz planowane 2 wyjazdy z terenu węzła przesiadkowego.
2. na etapie prac przedprojektowych nie opracowano mapy do celów projektowych.
Nie jest to obowiązek wynikający z przepisu prawa, daje zarówno inwestorowi jak i potencjalnemu wykonawcy projektu dużo dodatkowych informacji na temat terenu opracowania i infrastruktury technicznej. Opracowanie mapy do celów projektowych umożliwiłoby również pełne przeanalizowanie możliwości określenia rzędnych terenu i rozwiązań projektowych pod tym kątem.
3. nie wyjaśnione jest na czym dokładnie polegać ma przebudowa obecnego Dworca Kolejowego, zwłaszcza, że MZDiM nie potwierdził, iż w tej sprawie ustalił szczegóły z właścicielem obiektu.
4. w koncepcji przedstawiony ślad ścieżki rowerowej prowadzi od ulicy Chrzanowskiego do parkingu rowerowego, a następnie wiaduktem w stronę Szombierek. Nie ma możliwości zgodnie z prezentowaną koncepcją przedostania się rowerem z poziomu parkingu rowerowego na poziom ronda i wiaduktu w stronę Szombierek.
5. w koncepcji szczegółowo opisana jest konstrukcja budynku, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek informacji o instalacjach wewnętrznych i wyposażeniu technicznym budynku. Brakuje również informacji oraz wytycznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Koncepcja nie zawiera również opinii dotyczącej szkód górniczych.
6. wątpliwości budzi również realizacja tylko jednego wjazdu/wyjazdu z parkingu przy tak dużej liczbie miejsc postojowych.

Zaproponowana w Koncepcji wielkość CP jest kilkakrotnie większa od aktualnej powierzchni dworca autobusowego. Ponieważ na planowanym terenie CP nie ma żadnych dodatkowych funkcji komunikacyjnych, za wyjątkiem parkingu (układ drogowy pomijam), dlatego wydaje się zasadne pytanie, na podstawie jakich danych zamawiający uznał, że zaproponowana powierzchnia i wielkość CP odpowiadać będą zapotrzebowaniom użytkowników? Nie widzę żadnej logicznej korelacji pomiędzy wielkością nowego CP a aktualną wielkością dworca autobusowego.

W koncepcji CP brak jest widocznych udogodnień dla osób starszych i niepełnosprawnych. W Bytomiu społeczeństwo już jest zakwalifikowane przez demografów jako starzejące się, i dlatego budzi zdziwienie dlaczego zaproponowano tak duży obiekt, który nie dość, że ma mieć 240 m długości, to jeszcze został znacznie oddalony od obecnego miejsca! Ludzie starsi czy matki z wózkiem na pewno nie będą zadowoleni z takiego rozwiązania.

Zestawienie szacunkowe kosztów inwestycji nie jest oparte na jakichkolwiek obliczeniach, które można byłoby zweryfikować. Dziwi to, gdyż zamawiający powinien mieć wiarygodną wiedzę nt szacunkowych kosztów budowy obiektu, sporządzoną zgodnie z normatywnymi wskaźnikami. Na jakich podstawach oparto więc szacunkowe koszty inwestycji, tego nie wiadomo.

Brak również jakichkolwiek danych dotyczących kosztów utrzymania CP po jego budowie. Miasto będzie musiało pokrywać koszty utrzymania obiektu Jaki będzie zatem roczny koszt utrzymania węzła przesiadkowego?

Nie ma również nigdzie informacji o celowości budowy CP wynikającej z badania preferencji transportowych mieszkańców. Przyjęto założenie, że liczba użytkowników dróg, i tylko ich, będzie rosnąc. O pozostałych nic nie wspomniano. Dziwi to o tyle, że w założeniu nowy obiekt ma być zintegrowanym CP. Pytanie co będzie integrować, skoro zostanie znacznie oddalone zarówno od dworca PKP jak i od tramwajów.
Myślenie, że duży parking, zachęci mieszkańców do pozostawiania samochodów i przesiadywania się na autobusy, jest na pewno myśleniem życzeniowym. Uwierzyłbym w to gdyby wynikało to z badań nad zachowaniami mieszkańców, ich wyborów środków transportu i uwarunkowań finansowych, czasowych czy dostępności do danego środka transportu. A tak, zamawiający każe nam wierzyć, że to co założył się sprawdzi.Ja niestety mam same wątpliwości.

A na koniec fragment z "Badanie postaw społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego” (wykonanego na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)
„58% Polaków deklaruje posiadanie prawa jazdy, przy czym w zdecydowanej większości bo aż 99%, jest to prawo jazdy kategorii B (…) Prawo jazdy posiada trzech na czterech mężczyzn i nieznacznie ponad połowa kobiet (56%). Kierowcy to w większości osoby między 25 a 60 rokiem życia, legitymujące się wykształceniem co najmniej zawodowym, pracujące.
Najczęstszym sposobem poruszania się Polaków jest jazda samochodem (38%), dla niemal 30% jest to chodzenie pieszo, a dla co czwartej osoby – korzystanie z komunikacji publicznej. Mężczyźni zdecydowanie częściej niż kobiety jeżdżą samochodami, kobiety natomiast częściej chodzą pieszo. Osoby najmłodsze najczęściej korzystają z komunikacji publicznej, najstarsze zaś najczęściej chodzą pieszo lub jeżdżą rowerem." www.krbrd.gov.pl/72-badania.html

Pytanie, jak owe 38% polaków zachęcić by chciało przy najmniej na części ich trasy zrezygnować z samochodu i przesiąść się na środki komunikacji publicznej?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Strona:
  • 1
Moderatorzy: Robert Białas
Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone